Pla d'actuacions (2016-2020)

Connecta amb el coneixement

Prorrogat 2022

Introducció

El servei de Biblioteca i Documentació de la Universitat de Lleida (UdL) és un centre de recursos per a l'aprenentatge, la docència i la investigació obert a la comunitat universitària i a la societat. Les biblioteques ofereixen un ampli ventall de recursos d'informació i serveis de qualitat mitjançant uns espais orientats a afavorir l'aprenentatge i el treball en equip, amb equipaments tecnològics, professionals qualificats i recursos d'informació i serveis adaptats a les necessitats dels usuaris.

És difícil predir com seran les biblioteques del futur, però sabem que vivim en un món basat en el coneixement on la informació de qualitat és essencial per a l'èxit. Desenvolupar noves habilitats, anticipar-se a solucions en temps real, i estar preparat als canvis que ens sobrevenen és un repte al qual s'enfronten les biblioteques en el món actual.

L'objectiu del pla d'actuacions 2016-2020 del SBD de la UdL és realitzar les accions necessàries per a planificar i anticipar-nos a les demandes dels usuaris i a les noves realitats que s'entreveuen. El pla d’actuacions del SBD de la UdL  s’alinea amb el pla estratègic de la UdL, de manera que els objectius i les actuacions contemplades al pla d’actuacions del SBD de la UdL estan incorporats en els eixos del pla estratègic i formaran part del seu pla operatiu. Per tal de dur-ho a terme comptem amb un equip humà preparat, qualificat i compromès.

Visió

La visió del servei de Biblioteca i Documentació de la UdL és ser un servei proactiu, de referència i de suport a la docència, l'aprenentatge i la recerca, compromès amb oferir i integrar serveis i recursos a nous entorns d'informació i d'aprenentatge.

Missió

La missió del servei de Biblioteca i Documentació de la UdL és donar suport a la de la UdL, que declara en el seu pla estratègic 2013-2016, en els àmbits de treball que li són propis, proporcionant serveis de qualitat, accés a recursos d'informació i espais d'estudi, col·laboració i descoberta.

Valors
 • Orientació a l'usuari
 • Qualitat
 • Professionalitat
 • Innovació
 • Treball en equip
 • Responsabilitat i compromís
 • Esperit de servei
 • Col·laboració i cooperació
Àmbits

Els àmbits del pla d’actuacions 2016-2020 del SBD de la UdL coincideixen amb els àmbits del pla estratègic de la UdL:

 1. DOCÈNCIA, APRENENTATGE I OCUPABILITAT
 2. RECERCA I TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT
 3. RELACIÓ AMB EL TERRITORI I INTERNACIONALITZACIÓ
 4. COMUNITAT UNIVERSITÀRIA I POLÍTIQUES TRANSVERSALS
 5. ORGANITZACIÓ, RECURSOS I SERVEIS

Els eixos de cada un dels àmbits del pla estratègic de la UdL, en els quals s’han incorporat els objectius i les actuacions contemplades al pla d’actuacions 2016-2020 del SBD de la UdL, són el següents:

 1. Docència, aprenentatge i ocupabilitat
  1. Model docent innovador i diferenciat
  2. Adaptació de la formació a les demandes socials
  3. Programació de màsters i doctorats d’alt nivell
  4. Formació contínua com a aposta estratègica
  5. Facilitar l’ocupabilitat dels estudiants
 1. Recerca i transferència de coneixement
  1. Model de recerca que integri els àmbits d’especialització
  2. Incorporació de personal investigador competitiu
  3. Efectivitat de la recerca i transferència
  4. Dotació de serveis i infraestructures per a la recerca
  5. Visualització i difusió de la recerca i transferència
 1. Relació amb el territori i internacionalització
  1. Desenvolupament social i territorial
  2. Projecció i percepció externa
  3. Dinamització cultural i progrés personal
  4. Acció social, cooperació i solidaritat
  5. Vocació internacional
 1. Comunitat universitària i polítiques transversals
  1. Política i model de gestió de RRHH
  2. Cohesió institucional i compromís del personal
  3. Implicació dels estudiants en la vida universitària
  4. Qualitat de vida de la comunitat universitària
  5. Responsabilitat social i corporativa
 1. Organització, recursos i serveis
  1. Eficiència dels processos de presa i transmissió de decisions
  2. Captació i gestió racional de recursos
  3. Potenciació de l’ús de les TIC als serveis
  4. Optimització d’infraestructures i equipaments
  5. Model de gestió per processos

  Objectius estratègics del Pla d'actuacions 2016-2020