Difusió de la recerca

Si investigues i publiques et pot interessar...

Si investigues i publiques et pot interessar saber com promocionar la teva recerca a través del Repositori Obert UdL, del Portal de la Recerca de Catalunya, de les xarxes socials acadèmiques, d'identificadors d'investigador...

Publicar al Repositori

El Repositori Obert de la UdL recull, organitza i difon les publicacions en accés obert i en format digital derivades de l’activitat docent, investigadora i institucional del professorat i d'altres membres de la comunitat universitària.

Portal de la Recerca de Catalunya

El Portal de la Recerca de Catalunya (PRC) recull, mostra i difon des d’un lloc únic els resultats de la recerca produïda a les universitats i centres de recerca catalans, en quant a investigadors, publicacions, grups i projectes de recerca per a la comunitat científica internacional, empreses, organitzacions finançadores i públic en general, facilitant així l'accés obert a la producció científica

  Guia