Catàlegs

El fons de les biblioteques de la UdL es troba disponible en aquests catàlegs:

El CercaTot és l'eina que permet fer una cerca única a les fonts principals d’informació que tenim a les biblioteques.

El CCUC és una eina d'informació bibliogràfica molt útil per a descobrir, identificar i localitzar documents i altres recursos que es troben dipositats a les biblioteques de les universitats catalanes, i fer-ho a través d'una interfície única.

Per sol·licitar documents del CCUC cal que utilitzeu el Préstec entre Universitats Catalanes (PUC).

El catàleg Col·lectiu de la Xarxa de Biblioteques Universitàries (Catàleg REBIUN) reuneix els registres bibliogràfics de les 76 biblioteques universitàries i del CSIC que formen part d'aquesta xarxa.

Per sol·licitar documents del Catàleg Rebiun cal que utilitzeu el Servei d'Obtenció de Documents (SOD).

WorldCat és el catàleg en línia de l'OCLC (Online Computer Library Center), considerat el catàleg més gran del món. Per sol·licitar documents de WorldCat cal que utilitzeu el Servei d'Obtenció de Documents (SOD).