Avaluació i acreditació

Les agències d'avaluació universitària i les entitats que financien projectes de recerca utilitzen mesures objectives de la qualitat de les publicacions del personal investigador en les sol·licituds de reconeixement d'un tram de recerca (sexenni), l'avaluació o acreditació per a l'accés a places de professorat universitari (programes PEP y Academia de l'ANECA) o una subvenció per a dur a terme un projecte de recerca.