Ajuda'ns a millorar

Enquestes de satisfacció d'usuaris

Periòdicament el Servei de Biblioteca i Documentació consulta els usuaris el seu grau de satisfacció amb els serveis, recursos i equipaments de les biblioteques. Els resultats que se n'obtenen serveixen per introduir millores en la prestació dels serveis i per adequar l'oferta a les demandes dels usuaris.