Estratègia i qualitat

La unitat de Biblioteca i Documentació és ser un servei proactiu, de referència i de suport a la docència, l'aprenentatge i la recerca, compromès amb oferir i integrar serveis i recursos a nous entorns d'informació i d'aprenentatge.

La missió de la unitat de Biblioteca i Documentació de la UdL és donar suport a la de la UdL, declarada en el seu pla estratègic 2013-2016, en els àmbits de treball que li són propis, proporcionant serveis de qualitat, accés a recursos d'informació i espais d'estudi, col·laboració i descoberta.