Espais de treball

Recordeu que els espais es poden reservar durant un període de 3 hores i renovar-los segons la diponibilitat en qualsevol de les biblioteques (anticipadament es poden fer fins a 2 reserves per dia d’un espai de treball).

Condicions generals d'ús: 

  • Tingues cura del mobiliari i dels equipaments: deixa l'espai tal com t'agradaria trobar-lo.
  • Els espais estan pensats com a zones de treball.
  • Es demana mantenir l’ambient de treball, sense elevar el to de veu.
  • Retorna els documents de la Biblioteca als carros.
  • No està permès menjar ni prendre begudes (excepte aigua).
  • Si en els primers 15 minuts no s'ocupa l'espai la Biblioteca anul·larà la reserva.
  • No està permès manipular els cables de xarxa ni els endolls reservats per als ordinadors.
  • Tingues cura i revisa totes les teves pertinences abans de sortir de la sala. 
  • La Biblioteca no es fa responsable dels objectes que hi puguis deixar.
  • Totes les persones presents en els espais objecte de reserva caldrà que acreditin la seva condició de membre de la comunitat universitària.

La Biblioteca es reserva el dret de retirar la facultat d'utilitzar els espais si el comportament dels que els ocupen no és el correcte, s'hi porten a terme activitats que s'aparten del seu ús o en cas de necessitat de l'espai. Per a qualsevol dubte o suggeriment, et pots adreçar al personal de la Biblioteca.

Espai de treball per a grups de 9 a 23 persones, ideal per compartir o practicar presentacions multimèdia i fer treballs.

Espai ideal per estudiar de manera individual.

Espai ideal per visionar documentals, pel·lícules, reportatges, etc.

Espais de treball ideals per estudiar conjuntament i  fer treballs en grup.

Espai per enregistrar i editar vídeos o treballs audiovisuals.

Espais de treball ideals per estudiar conjuntament i fer treballs col·laboratius.

Espais de treball ideals per estudiar conjuntament i fer treballs col·laboratius.

Espais de treball ideals per estudiar conjuntament i fer treballs col·laboratius.

Espais de treball ideals per estudiar conjuntament i fer treballs col·laboratius.