Llibres i més

A través de la cerca als Catàlegs, podeu localitzar llibres, revistes, material audiovisual, treballs de recerca, etc. que es troben a la UdL o a les universitats catalanes (PUC).

udl_logo_4

 

  Per trobar documents sobre un tema...

Cerca les paraules del tema (català, castellà, anglès...).

Utilitza sinònims i variants de les paraules.

Si necessites un tipus de document en concret, afegeix el típus de document després de la paraula que defineix el tema (p. ex. revistes, tesis, treballs, pel·lícula...).

Quan trobis algun document que t'interessa, fixa't en les matèries que té assignades (apartat Més detalls). Navega i cerca per matèries per trobar documents sobre el mateix tema.

  Per trobar un llibre en concret...

Posa algunes paraules del títol o bé una paraula del títol i el cognom de l'autor.

  Per trobar una revista en concret...

Cerca la revista introduint les primeres paraules del seu títol sense article inicials.

  Ajuda de cerca

Cerca per frase Si voleu cercar frases completes, escriviu-les entre cometes.
Exemple: "països àrabs"
Comodins Podeu truncar les paraules per la dreta utilitzant un asterisc '*' que reemplaça d'1 a 5 caràcters, o dos asteriscos '**' per truncar il·limitadament. El signe d'interrogació '?' reemplaça un sol caràcter. 
Exemples : environment* polic*, inter**, wom?n
Operadors booleans Utilitzeu "AND" (i) o "OR" (o) per a especificar múltiples paraules a qualsevol camp i en qualsevol ordre. Utilitzeu " AND NOT" (no) per a excloure paraules. 
Exemple : valencia Y venezuela 
Exemple : [atlantic O pacific) Y [ocea vida Y NO mamifers]
Operadors de proximitat Utilitzeu "NEAR" per a cercar paraules que es troben l'una prop de l'altra i en qualsevol ordre.
Exemple : universidad near compostela
Límits per Camp El límit per camp ocasiona que el sistema faci la cerca únicament als camps especificats.
Agrupació Els resultats de la cerca per paraula clau apareixen normalment agrupats per rellevància amb l'objectiu de mostrar a l'inici de la llista els títols més adients. Cada grup representa un nivell semblant de rellevància i, dins de cadascun els resultats estan ordenats per data o títol. Per a obtenir resultats no agrupats, redacteu una sintaxi complexa utilitzant els operadors booleans.