Bibliografia recomanada

La bibliografia recomanada està formada pels documents que el professorat aconsella a les guies docents dels estudis que s'imparteixen a la universitat.  És sol·licitada i processada per les biblioteques i l'àrea de Col·lecció i Difusió, que s'encarreguen de seleccionar i adquirir les obres i que estiguin disponibles.

Pots accedir a la llista de documents recomanada pel professorat a la guia docent i comprovar-ne la disponibilitat al CercaTot. També pots fer-ho des de les assignatures del Campus Virtual.