xarxes_cde_fondoblanc

  Centre de Documentació Europea (CDE)

  Presentació

Proporciona un accés fàcil i ràpid a la documentació comunitària, aporta respostes a qualsevol sol·licitud d'informació sobre la UE, orienta cap a altres fonts d'informació i fomenta i recolza en el món universitari els estudis sobre la integració europea.

cde2021

El CDE rep documents i publicacions oficials de les institucions comunitàries directament de l'Oficina de Publicacions Oficials de la Unió Europea (EUR-OP), que selecciona el fons bibliogràfic en funció dels criteris propis de la seva política de difusió als Centres de Documentació Europea. El CDE, a canvi, facilita d'accés a aquesta documentació i la completa amb fons bibliogràfics propis.

La informació del CDE es pública i la seva consulta està a l'abast de qualsevol persona, organisme o institució interessada.

 

 • 268,36 m2
 • 60 seients d'estudi individual
 • 4 places de confort (butaques individuals)

Recursos de la Unió Europea

Bases de dades

Principals bases de dades de temàtica europea amb informació valuosa i actualitzada, amb accés lliure i gratuït.

 • CORDIS: Recerca a la Unió Europea. Projectes finançats amb fons europeus de de 1990.
Informació i documentació:
 • FIND-ER: Base de dades de la Biblioteca Central de la Comissió Europea.
 • Europeana: Creada el 2007 a iniciativa de la Comissió Europea, és la biblioteca digital del patrimoni cultural europeu.
 • Open Data: Accés a les dades obertes publicades per les institucions i organismes de la UE.
Estadístiques:
 • Eurobarómetro: Publicació dels anàlisis d’opinió que la Comissió Europea realitza periòdicament sobre diferents temes en tots els Estats membres des de l’any 1973. Inclou estudis quantitatius i qualitatius.
 • Eurostat: Inclou dades dels Instituts Nacionals d’Estadística dels Estats membres i de l’EFTA. Dades a nivell regional i nacional, que composen les estadístiques oficials harmonitzades de la UE i de la zona Euro.
Legislació:
 • EUR-Lex: Base de dades que conté textos, alguns d’ells des de 1951, disponibles en totes les llengües oficials de la UE i amb una actualització diària. Accés al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE), legislació de la Unió Europea (tractats, directives, reglaments, legislació consolidada, ...), jurisprudència, acords internacionals, etc. 
 • CURIA: Base de dades del Tribunal de Justícia i Tribunal General (Antic Tribunal de Primera Instància). S’hi pot consultar la jurisprudència recent (des de 1997) d’ambdós tribunals. 
Treball i mobilitat:
 • EURES: Portal Europeu de mobilitat professional.
 • Portal Europeu de la Joventut: Informació sobre voluntariat, cos europeu de solidaritat, treball, etc.
 • Europass: És un document que serveix per presentar les capacitats i qualificacions del interessat d’una manera clara i eficaç.
 • EPSO: Tot i que no és una base de dades, aquesta oficina de selecció de personal de la UE és una eina útil en el foment de la mobilitat laboral.
Contractació pública:
 • TED: Base de dades de contractes públics. Versió online del Suplement del Diari Ofical de la UE (DO S) dedicat a la contractació pública europea.
 • SIMAP: Informació sobre contractació pública europea.
Cooperació:
 • Europe Aid: Dintre de l’ajuda exterior de la UE es posa a disposició del usuari diferents bases de dades per a la cerca de projectes de cooperació. Subvenions, contractes, subministres, etc. Relacionats amb l’ajuda exterior de la UE.
Institucions:
 • IDEA: Directori electrònic de les institucions comunitàries.

Legislació i jurisprudència

La legislació de la UE adopta la forma de:

 • Tractats constitutius de la Unió Europea i que regulen el seu funcionament.
 • Reglaments, directives i decisions de la UE, amb efecte directe o indirecte en les Estats membres.

La jurisprudència de la UE es compon de les sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que interpreta la legislació de la UE.

 

 

 

Ajudes i subvencions de la UE

Joventut

Treballar a la UE

Estudiar a la UE

Premsa

Recerca i Innovació

Des de 1984, la Unió Europea (UE) compta amb la seva política de recerca i innovació, que finança mitjançant programes marc plurianuals. Entre 1984 i 2013 hi han hagut set programes marc. El nou programa per al període 2014-2020 és l'Horitzó 2020, que va orientat a l'excel·lència científica. Aquest nou programa està dotat amb quasi 80 000 milions d'euros durant set anys, que es destinaran principalment a tres pilars: excel·lència científica, lideratge industrial i reptes socials. A més, atreurà la inversió pública i privada nacional.

Sabies que...

 • Va néixer l'any 1988 per un conveni signat entre la Comissió de les Comunitats Europees i l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària.
 • Va sorgir per iniciativa de la Direcció General X, dins el marc de política d'informació universitària i que en aquell moment s'atorgaven a aquelles universitats que realitzessin estudis i recerca sobre integració europea, per tal de donar-los suport documental en la seva tasca.
 • L'edifici està construït a base d'estructura de formigó armat, tancament de maó vist i coberta invertida. Té una bona il·luminació lateral, i, a més, compta amb lluernes repartides pel sostre, la qual cosa permet tenir una molt bona entrada de llum natural.

Els Centres de Documentació Europea

Els Centres de Documentació Europea (CDE), creats per la Comissió Europea, són operatius des de 1963. Són centres d'informació i documentació europea amb gran experiència tant en posar a l'abast del públic documents públics o publicables de les Institucions i organismes comunitaris; com en facilitar l'accés a fonts informatives, textos i altres suports documentals que són objecte de difusió general. Actualment hi ha 443 CDEs que es localitzen als Estats Membres. Les seves instal·lacions s'ubiquen en les pròpies universitats o instituts de recerca.

A partir de l'any 2005, els CDEs pertanyen a una xarxa més àmplia de punts d'informació anomenada Europe Direct, impulsada per la Comissió Europea, amb la finalitat de reorganitzar i reunificar part dels diferents serveis d'informació sobre la UE al ciutadà.

Descubriendo Europa

Trabajar para la UE: EPSO

Derechos de pasajeros en la UE

Cambio climático

¿Qué es la Unión Europea?

Oportunidades para jóvenes

Ventajas de ser ciudadano europeo