Ciència oberta

La ciència oberta representa un canvi en el context científic i en la pràctica del treball d'investigació, on els processos i els resultats estan disponibles obertament en condicions que promouen la compartició, l'ús, la cooperació i la responsabilitat social. Les publicacions, les dades de recerca, els materials docents han de ser accessibles, comprensibles, reproduïbles i reutilitzables de manera permanent. Té com a objectiu l'obertura, l'intercanvi i una major transparència de coneixement en tots els àmbits de la societat.

Accés obert

Troba més informació sobre l’accés obert, com publicar, els repositoris i els benificis de fer oberta la vostra recerca

Publica la teva recerca

Recomanacions per publicar en revistes científiques i en accés obert i polítiques dels organismes finançadors

Dades de recerca

Troba eines i informació per gestionar les dades i poder complir amb els requeriments dels organismes finançadors.

Difusió de la recerca

Promociona la teva recerca: Repositori Obert UdL, Portal de la Recerca de Catalunya...

Avaluació i acreditació

Identifica els recursos necessaris per a les acreditacions, sexennis i trams de recerca d'ANECA, AQU i CNEAI