Presentació

La unitat de Biblioteca i Documentació de la UdL és un centre de recursos per a l’aprenentatge, la docència i la investigació i està formada per un equip professional compromès amb la millora continua dels seus serveis.

La unitat té com a missió facilitar recursos i serveis relacionats amb el món de la informació i de les tecnologies que donin suport a l’aprenentatge, la docència i la investigació. També facilitar-ne l’accés, la difusió dels fons bibliogràfics i col·laborar en els processos de creació de coneixement.

L'estructuració de la unitat es va dur a terme l’any 1993 i el model escollit va ser l'anglosaxó, de biblioteca única, amb una distribució territorial en cinc campus (Biblioteca Jaume Porta, Biblioteca de Ciències de la Salut - Lleida, Biblioteca de Ciències de la Salut - Igualada, Biblioteca del CAFIV, Biblioteca de Lletres i Biblioteca de Pla de la Massa - Igualada), una Unitat Tècnica Central (UTC) i un servei centralitzat de direcció i coordinació. En les biblioteques tenim 3 Centres de Documentació.

El model ha permès l'homogeneïtzació de serveis a cada biblioteca de campus, és a dir, que tots els usuaris, independentment del lloc on estiguin puguin tenir les mateixes prestacions.

Les Biblioteques de campus donen suport a la comunitat universitària, amb serveis i recursos com els espais de treball individual i en grup, equipats tecnològicament. També us oferim col·leccions bibliogràfiques necessàries per als estudis que s'imparteixen, sense oblidar les àmplies col·leccions electròniques tant de: revistes electròniques, bases de dades, com llibres electrònics i que estan accessibles des de qualsevol punt connectat a la xarxa.

Sens dubte, uns dels valors de l'equip humà ha estat l'adaptació als canvis per tal d'oferir sempre un millor servei. Estem tots a la vostra disposició i us donem la benvinguda i esperem que gaudiu de tots els serveis i recursos que posem al vostre abast tant presencialment com de forma virtual.

 

 

Montse Larios

Directora de Biblioteca i Documentació