Carta de serveis

La carta de serveis de la unitat de Biblioteca i Documentació (BiD) és un document mitjançant el qual s’informa públicament als usuaris sobre els serveis que oferim amb un compromís de qualitat en la seva prestació i també informa dels drets i deures que tenen els usuaris.

Què t'oferim?

 • T'oferim uns horaris d’obertura amplis.
 • Atendrem a les teves consultes amb un tracte personalitzat i eficient, de forma presencial o virtual, en el qual et donem resposta en un termini màxim de 2 dies laborables.
 • T'oferim accés a la informació de fons documental, recursos electrònics i repositoris digitals a través de l'eina de descoberta CercaTot.
 • Et mantenim informat de tots els nostres serveis tant presencialment en els taulells com virtualment a través dels diferents canals dels que disposem a la BiD com: pàgina web, Facebook, Instagram, correu electrònic, etc.
 • T'oferim equipaments tecnològics en préstec.
 • Et portem els documents que ens demanis tant de les biblioteques de la UdL com de fora, i t'informem a través del correu electrònic sobre l’estat i la rebuda dels documents que ens hàgis demanat.
 • T'oferim cursos de formació i sessions a mida per a l'aprofitament dels recursos i els serveis de les biblioteques.
 • Mantenim, actualitzem i et donem accés a la bibliografia recomanada de les assignatures que s’imparteixen a la UdL.
 • Ampliem i millorem els serveis i les col·leccions de recursos que t'oferim gràcies a la participació en programes i projectes de cooperació bibliotecària.
 • Quan hagis de publicar i preservar els teus treballs acadèmics, articles, dades o d'altres publicacions científiques posem al teu abast el nostre Repositori Obert de la UdL.
 • Et proporcionem espais equipats i adaptats als nous mètodes d’aprenentatge i a les diferents necessitats d’estudi i treball individual i en grup.
 • Responem als teus suggeriments o queixes en un termini màxim de 48 hores laborables.

Què esperem de tu?

 • Que respectis els horaris d’obertura i tancament de la biblioteca. Sortir de les instal·lacions quan s'acabi l'horari o a requeriment del personal.
 • Que adoptis una actitud respectuosa envers els altres usuaris i el personal de la biblioteca.
 • Que t'identifiquis amb el carnet de la UdL quan te'l demanin i que no el deixis a tercers.
 • Que retornis els documents en préstec en els terminis fixats, per tal de respectar els drets d'altres usuaris.
 • Que compleixis i respectis la normativa dels espais, els equipaments, els documents de la biblioteca i els utilitzis per a les funcions que els són adequades.
 • Que utilitzis les tecnologies de la informació per a les activitats que els són pròpies o assignades i no fer-ne usos indeguts.
 • Que respectis la legislació vigent de Propietat Intel·lectual i, en especial, la referida a la consulta, l’escaneig i les fotocòpies i, en el cas de documents digitals, la referida a l’ús, la distribució i la còpia.
 • Que mostris el contingut de les bosses i les carpetes quan el personal t'ho requereixi.
 • Que dipositis els documents en els carros un cop utilitzats en la sala.
 • Que tinguis cura en tot moment de les teves pertinences personals.

  Guies