Servei d'Obtenció de Documents (SOD)

 Descarregar Pdf

El Servei d'Obtenció de Documents us permet obtenir els documents que no es troben a les biblioteques de la nostra universitat i, també, que d'altres usuaris externs a la UdL puguin disposar de documents de les nostres biblioteques.

L'obtenció de documents a través d'aquest servei comporta una despesa econòmica determinada a càrrec de l'usuari. Si el document que es vol sol·licitar pertany a una biblioteca del CSUC (Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya), podeu demanar-lo gratuïtament a través del PUC (préstec de llibres entre biblioteques del CSUC).

Documents que arriben d'altres biblioteques de Catalunya (CSUC) (*)

Concepte Usuaris interns Usuaris externs
Còpia d'un article / part d'una monografia 0,15 €/fotocòpia 7,36 €/40 còpies
Préstec 1,00 € 9,14 €

Documents procedents d'altres biblioteques de l'estat (REBIUN) (*)

Concepte Usuaris interns Usuaris externs
Còpia d'un article / part d'una monografia 6,36 €/40 còpies 14,73 €/40 còpies
Préstec 9,37 € 18,25 €

(Tarifes Aprovades pel Consell Social el 15/12/2023)

(*) Aquests imports poden estar subjectes a modificacions, en funció dels acords tarifaris dels nostres centres subministradors nacionals (REBIUN, CSUC) i internacionals. L'obtenció i subministrament de còpies està subjecte al 21% d'IVA. 

Podeu consultar la normativa aquí.

Universitat de Lleida
Biblioteca i Documentació
Servei d'Obtenció de Documents
C. de Jaume II, 67
25001 Lleida
bid.sod@udl.cat
Tel. +34 973 003 517