El comerç de drets d’emissió de la UE

Descarregar Pdf

El règim de comerç d'emissions de la UE té com a objectiu reduir les emissions de diòxid de carboni de la indústria.

Què és el règim de comerç de drets d'emissió de la UE?

Encara que la UE és el tercer emissor de diòxid de carboni més gran (CO2) del món, també s'ha marcat l'objectiu climàtic més ambiciós: reduir les emissions significativament per al 2030 i assolir zero emissions netes el 2050.

El sistema de comerç de drets d'emissió, que va començar a funcionar el 2005, és una de les mesures adoptades per la UE per assolir aquest objectiu de reducció d'emissions. S'adreça específicament a la indústria.

Progrés de la UE cap als objectius de canvi climàtic (infografia)

Com funciona?

Aquest sistema limita les emissions de més de 10.000 instal·lacions d'elevat ús energètic (centrals elèctriques i plantes industrials) i de les companyies aèries que operen entre els 31 països on s'aplica (els 28 països de la UE, més Islàndia, Liechtenstein i Noruega). En el cas de les aerolínies amb excepcions.

El règim de comerç d'emissions va ser creat sobre la base del principi “el que contamina paga”. Les indústries englobades en aquest sistema han de comprar un permís d'emissió per cada tona de CO2 que llencin a l'atmosfera com a incentiu financer.

Els permisos es compren mitjançant subhastes i el preu segueix la regla de l'oferta i la demanda.

Tot i això, alguns d'aquests permisos s'assignen de forma gratuïta, especialment en els sectors en risc que les empreses traslladin la seva producció a altres regions amb legislació ambiental més laxa.

Regulació del preu del carboni

Després de la crisi financera del 2008, aquests permisos eren molt barats perquè la demanda es va reduir, mentre que l'oferta es va mantenir constant.

Tenir un gran excedent i preus baixos dissuadeix les empreses d'invertir en tecnologia verda, cosa que dificulta l'eficàcia del règim en la lluita contra el canvi climàtic.

Com a solució, es va crear una "Reserva d'Estabilitat del Mercat" per ajustar millor l'oferta i la demanda de drets d'emissió, col·locant els excedents en una reserva de què es poden alliberar en cas d'escassetat.

La reforma dins del Pacte Verd Europeu

La UE està treballant en una actualització del règim de comerç de drets d'emissió per ajustar-lo als objectius de reducció d'emissions del Pacte Verd Europeu. La Comissió proposa reduir les emissions del sector en un 61% el 2030.

Els canvis proposats inclouen un límit màxim reduït per a les emissions anuals del sector, normes revisades per als drets d'emissió gratuïts i la Reserva d'Estabilitat del Mercat, l'ampliació del règim per incloure el transport marítim i la creació d'un sistema de comerç de drets d'emissió separat per als edificis i transport per carretera.

Consulteu l'article complet aquí