Noves normes per incrementar la transparència i acabar amb la bretxa salarial de gènere

Descarregar Pdf
  • A la UE, les dones guanyen de mitjana un 13% menys que els homes pel mateix treball.
  • El secret salarial té els dies comptats: els treballadors tenen dret a rebre informació salarial per a la seva categoria professional.
  • Sancions dissuasòries, incloses multes, per a les empreses infractores.
  • Les companyies hauran de prendre mesures si la seva bretxa salarial supera el 5%.

La nova legislació obligarà a les empreses de la UE a divulgar informació per facilitar als treballadors la comparació de salaris i evidenciar possibles diferències de gènere.

Segons les noves normes -que l'Eurocambra va aprovar dijous per 427 vots a favor, 79 en contra i 76 abstencions-, les estructures retributives per comparar salaris s'hauran de basar en criteris que no facin diferències de gènere. Aquests criteris també s'han d'aplicar als sistemes d'avaluació i classificació de llocs de treball, als anuncis de vacants i a la denominació del lloc. Els processos de selecció i contractació s'han de dur a terme de manera no discriminatòria.

Si la informació sobre salaris mostra una diferència de gènere d'almenys un 5%, els ocupadors han d'efectuar una anàlisi conjunta dels salaris en cooperació amb els representants dels treballadors. Els Estats membres hauran d'establir sancions efectives, proporcionades i dissuasòries —com multes— per als ocupadors que infringeixin les normes. Els treballadors que hagin patit danys com a resultat d’una infracció tenen dret a demanar una indemnització. Per primera vegada, les normes inclouen la discriminació interseccional i els drets de les persones no binàries en el seu àmbit d’aplicació.

 Fi del secret salarial

Les normes estipulen que els treballadors i els seus representants tenen dret a rebre informació clara i detallada sobre els salaris individuals i mitjans, desglossats per gènere. També posaran fi al secret salarial: es prohibiran les clàusules contractuals que impedeixin als treballadors revelar quant guanyen o cercar informació sobre altres categories professionals o la seva pròpia.

Nota de premsa (Parlament Europeu).