La Comissió Europea dóna pautes per abordar l'alfabetització digital a les aules

Descarregar Pdf

La Comissió ha publicat unes Directrius, per als professors i educadors dels centres d'ensenyament primari i secundari, relatives a la lluita contra la desinformació i a la promoció de l'alfabetització digital a les classes. Les Directrius ofereixen suport pràctic a professors i educadors i inclouen definicions de conceptes tècnics, exercicis de classe i com fomentar hàbits saludables en línia. Aquest conjunt d'eines inclou tres temes principals: desenvolupar l'alfabetització digital, lluitar contra la desinformació i avaluar l'alfabetització digital.

Actualment, a Europa, un de cada tres estudiants de tretze anys no té competències digitals bàsiques segons els resultats de proves directes i, segons l'OCDE, només una mica més de la meitat dels joves de quinze anys de la UE notifiquen que se'ls ha instruït sobre com detectar si la informació és subjectiva o esbiaixada. Per tant, és clarament necessari reforçar el paper de l'educació i la formació sobre lluita contra la desinformació i la promoció de l'alfabetització digital, així com de l'alfabetització mediàtica. Això augmentarà la resiliència i la possibilitat de lluitar més eficaçment contra l’impacte de la desinformació en línia.

Les Directrius que es presenten s'han elaborat amb el suport del grup d'experts de la Comissió sobre la lluita contra la desinformació i la promoció de l'alfabetització digital a través de l'educació i la formació, i recullen gran varietat de pràctiques del món de l’educació i la formació, la radiodifusió, el món acadèmic, les xarxes socials i el periodisme. En la mateixa ocasió, el grup d'experts també va publicar un informe on s'analitza el paper de l'educació i la formació en la lluita contra la desinformació i es presenten possibles solucions mitjançant polítiques a escala nacional i de la UE.

La Comissió continuarà invertint en aquesta causa a través del programa de treball anual d'Erasmus+ per al 2023, que proporcionarà finançament per a projectes a gran escala amb visió de futur, centrats en la formació del professorat i en el desenvolupament de plans d'estudis sobre lluita contra la desinformació i la promoció de l'alfabetització digital.

La Comissió també utilitzarà les noves Directrius per a accions de suport als professors en el marc de la nova Estratègia Europea per a una Internet Millor per als Infants.

Consulteu el comunicat de premsa complet aquí