Com millorar les vies legals per treballar a la UE

Descarregar Pdf

Quines són les diferents classes de permisos de treball per a extracomunitaris i com estan sent revisats per la UE per enfortir la migració laboral legal?

Europa s'enfronta a reptes demogràfics importants augmentats pel ràpid envelliment de la població i les baixes taxes de natalitat. Les previsions apunten que el 2050 els pensionistes ja representaran al voltant d'un terç de la població de la UE. Això comportarà determinants conseqüències socials i econòmiques, com ara una demanda més gran d'assistència sanitària i serveis socials, una menor productivitat i un augment de la despesa pública. 

Per ajudar a fer front a aquests canvis, la Unió Europea fomenta la migració legal per fer front a l'escassetat de mà d'obra, satisfer les llacunes de qualificació i impulsar el creixement econòmic.

Més informació sobre l’actuació de la UE en matèria de migració i asil.

La targeta blava de la UE: Una manera d'atreure treballadors altament qualificats 

La targeta blava de la UE és un permís de treball i residència que permet als ciutadans extracomunitaris treballar i viure a un país de la UE, sempre que tinguin una titulació o qualificació equivalent i una oferta de treball que compleixi un llindar salarial mínim. 

A finals del 2023, entraran en vigor noves normes revisades, que fixen la durada de l'oferta de treball en un mínim de sis mesos i redueixen el llindar salarial perquè sigui almenys del 100% del salari mitjà brut anual al país d'ocupació .

 La Targeta Blava té una validesa màxima de quatre anys i es pot renovar. Els titulars de la targeta poden portar els seus familiars a viure amb ells al territori comunitari.

La seva efectivitat està reconeguda a tots els països de la UE excepte Dinamarca i Irlanda.

Més informació sobre la Targeta Blava UE i la reforma aquí.

El Permís Únic: una llicència de treball temporal i específica per a cada país 

Per als que no reuneixin els requisits per obtenir la targeta blava de la UE, hi ha una altra opció vàlida anomenada com a Permís Únic. Es tracta d'una llicència que combina treball i residència, expedida per a un màxim de dos anys pel país de la UE on el ciutadà extracomunitari hagi de treballar i viure. 

Actualment s'està revisant la Directiva sobre el Permís Únic del 2011. Per fer que la UE sigui vista des d'una perspectiva més atractiva laboralment, es proposa reduir el procés de sol·licitud de quatre mesos a 90 dies. Per als sol·licitants ja titulars d'un permís o seleccionats a través de l'associació de talents de la UE (EU Talent partnerships), el procés podria reduir-se a 45 dies. A més, el permís deixaria d'estar vinculat a un ocupador concret, cosa que permetrà als treballadors canviar de feina, facilitarà l'adequació laboral i reduirà la vulnerabilitat del treballador a l'explotació. També es permetria als treballadors conservar el Permís Únic mentre estiguin aturats durant un màxim de nou mesos.

Després d'aprovar la posició negociadora del PE a l'abril, els debats sobre la forma final de la llei podran començar amb el Consell.

Per a qui és el Permís Únic?

El Permís Únic revisat s'aplica a gairebé tots els treballadors extracomunitaris i les seves famílies, estudiants amb feina, treballadors temporers i refugiats. Tot i això, les persones que estiguin esperant que es tramiti una sol·licitud d'asil no poden sol·licitar el Permís Únic. No cobreix tampoc els treballadors per compte propi.

Consulteu l’article complet aquí (Parlament Europeu)