Aprofitar el talent a Europa

Descarregar Pdf

Europa té talent. Però el talent s’ha de cultivar, especialment ara que la UE experimenta una transició demogràfica important. Aquesta necessitat és encara més accentuada en les regions en què disminueix la població activa i que tenen una baixa proporció de persones amb educació superior, i en les regions afectades per l’èxode juvenil.

Si no s’actua, aquesta transició agreujarà les disparitats territorials existents i en generarà de noves a mesura que les regions envelleixin i vegin minvar el volum i les competències de la seva població activa. A més, pot modificar el paisatge demogràfic d’Europa i dificultar la resiliència i la competitivitat de la UE.

Per complir el compromís de la UE que ningú ni cap indret quedin enrere és fonamental que les regions que s’enfronten a la trampa de desenvolupament del talent esdevinguin més resilients i més atractives.

Per aquest motiu, la Comissió posa en marxa el «Mecanisme d’impuls del talent». Aquest mecanisme ajudarà les regions de la UE que pateixen el declivi accelerat de la població en edat de treballar a formar, retenir i atreure les persones, les habilitats i les competències necessàries per compensar l’efecte de la transició demogràfica.

El Mecanisme, que es presenta en la Comunicació «Aprofitar el talent a les regions d’Europa» publicada avui, és la primera gran iniciativa del 2023 que subvé a l’Any Europeu de les Competències que va proposar la Comissió amb l’objectiu de donar una nova embranzida al reciclatge i el perfeccionament professionals. La Comunicació ofereix solucions a mida, locals i multidimensionals, com ara l’ús dels fons i les iniciatives de la UE existents per ajudar les regions més damnificades per la transició demogràfica en curs i els seus efectes secundaris i per evitar que s’agreugin les disparitats territorials a la UE o que en sorgeixin de noves.

Avui la Comissió també publica l’Informe de 2023 sobre els efectes del canvi demogràfic, que actualitza l’Informe demogràfic de 2020. S’hi revisen les tendències demogràfiques i els efectes que se n’han identificat a la llum d’esdeveniments recents com el Brèxit, la covid o l’agressió militar russa contra Ucraïna. L’Informe destaca que, per tal de garantir la prosperitat i el benestar futurs de la UE, cal abordar els reptes que planteja la transició demogràfica. Entre aquests reptes hi ha l’envelliment de la població i el despoblament, així com la reducció de la població en edat de treballar, però també les creixents disparitats territorials i l’augment de la bretxa urbà-rural. L’informe analitza si hi ha una acceleració o una alteració dels patrons demogràfics establerts i, en cas afirmatiu, si l’alteració és transitòria o si bé té un efecte profund en l’evolució demogràfica.

La «trampa de desenvolupament del talent» en algunes regions de la UE

Els estats membres de la UE s’enfronten a una clara reducció de la població en edat de treballar.La població ha disminuït en 3,5 milions de persones entre el 2015 i el 2020 i es preveu que perdi 35 milions de persones més d’ara al 2050.

Hi ha 82 regions de setze estats membres (que suposen gairebé el 30 % de la població de la UE) que pateixen especialment aquesta disminució de la població en edat de treballar, una baixa proporció de graduats universitaris i d’educació superior o una mobilitat negativa de la seva població d’entre 15 i 39 anys. Aquestes regions s’enfronten a dificultats estructurals específiques, com ara ineficiències en el mercat de treball i els sistemes d’educació, de formació i de formació d’adults, un rendiment baix en els àmbits de la innovació, la governança pública i el desenvolupament empresarial, i l’escàs accés als serveis. Si actuen davant d’aquestes dificultats, les regions podrien atreure més treballadors qualificats. Algunes d’aquestes regions ja es troben en una «trampa de desenvolupament del talent», mentre que d’altres corren el risc de caure-hi en un futur proper. Si no s’actua, aquesta situació posarà en perill la prosperitat a llarg termini de la UE.

Un nou mecanisme de la UE: el «Mecanisme d’impuls del talent»

La Comissió desenvoluparà el Mecanisme d’impuls del talent a partir de vuit pilars:

1. El 2023 es posarà en marxa un nou projecte pilot per ajudar les regions que s’enfronten a la «trampa de desenvolupament del talent» a elaborar, consolidar, desenvolupar i aplicar estratègies integrals a mida, així com a identificar projectes pertinents per formar, atreure i retenir treballadors qualificats. L’ajuda a les regions seleccionades s’articularà a través d’una convocatòria oberta.

2. També el 2023 es posarà en marxa una nova iniciativa sobre «Adaptació intel·ligent de les regions a la transició demogràfica» per ajudar les regions amb taxes més altes d’èxode juvenil a adaptar-se a la transició demogràfica i a invertir en desenvolupament de talent mitjançant polítiques locals fetes a mida. Les regions beneficiàries es triaran en una convocatòria oberta.

3. L’Instrument de Suport Tècnic (IST) ajudarà els estats membres que ho demanin en la convocatòria de 2023 de l’IST amb reformes a nivell nacional i regional necessàries per abordar la disminució de la població en edat de treballar i l’escassetat de competències i per respondre a les necessitats del mercat local.

4. Els programes de la política de cohesió i les inversions interregionals en matèria d’innovació estimularan la innovació i les oportunitats per crear llocs de treball altament qualificats i d’aquesta manera contribuiran a millorar les possibilitats de retenir i atreure talent en aquestes regions.

5. S’obrirà una nova convocatòria d’accions innovadores en el marc de la «Iniciativa Urbana Europea» per provar solucions locals liderades per ciutats en decreixement que donin resposta als reptes de desenvolupar, retenir i atreure treballadors qualificats.

6. Es crearà una pàgina web per anunciar les iniciatives de la UE que donin suport al desenvolupament de talent. D’aquesta manera les regions interessades podran accedir més fàcilment a informació sobre polítiques de la UE en àmbits com ara la recerca i la innovació, la formació, l’educació i la mobilitat juvenil.

7. S’intercanviaran experiències i es difondran les bones pràctiques: les regions podran crear grups de treball temàtics i regionals per abordar reptes professionals o territorials concrets.

8. Es continuaran ampliant els coneixements analítics necessaris per ajudar i facilitar la formulació de polítiques a partir de fets contrastats en matèria de desenvolupament regional i migració.

Consulteu el comunicat de Premsa complet aquí (Comissió Europea)