Publicar en revistes científiques i accés obert

Per publicar a un revista científica cal tenir present diferents factors i triar bé a quina revista es vol publicar i amb quin objectiu.

Per tal que la recerca finançada amb diners públics sigui de domini públic, cal publicar en accés obert i així promoure l'accés lliure, gratuït, permanent i sense restriccions a la producció científica a través de la xarxa.

Hi ha diferents vies per publicar:

  • Publicar en revistes d'accés obert (via daurada)
  • Publicar al Repositori el que s'ha publicat a una revista (via verda) 
  • Publicar a revistes híbrides

  Guia