XXVIII Asamblea REBIUN

Descarregar Pdf

El 18 de novembre va tenir lloc, en format virtual, la XXVIII Asamblea REBIUN.

Des de la seva creació al 1988, REBIUN constitueix un organisme estable en el qual hi són representades totes les biblioteques universitàries i científiques espanyoles.

REBIUN, ara ja com a xarxa col·laboradora incorporada a la sectorial I+D+i de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE)

L’Assemblea es concep com un fòrum nacional de planificació, organització, definició i seguiment dels projectes i objectius de la Red Española de Bibliotecas Universitarias.

Aquest any 2021 REBIUN ha estrenat el Cuarto Plan estratégico de REBIUN: 2020-2023, que es fa visible a través de 4 línies estratègiques (Servicios compartidos, Transformación Digital y Conocimiento Abierto, Personas y talento y Agenda 2030).

En aquestes 28enes Jornades de REBIUN s’han presentat els informes anuals de les quatre línies i s’han exposat les activitats desenvolupades pels diferents grups de treball. La Universitat de Lleida forma part de la recent línia 4 – Agenda 2030, així com també des de fa anys participa activament en el grup de treball de Repositoris.

Podeu consultar les conclusions de l’assemblea en aquest enllaç.