El Parlament vol accelerar l'ús de combustible sostenible en l'aviació

Descarregar Pdf
  • Els avions començaran a utilitzar el 2025 combustibles sostenibles que hauran de representar el 85% en el sector el 2050
  • L'electricitat i l'hidrogen també han de formar part de la combinació energètica
  • Nou fons per a aviació sostenible per tal d'incentivar la inversió en energies netes

Oli de cuina fet servir, combustibles sintètics i fins i tot hidrogen s'han de convertir gradualment en el combustible principal dels avions de la UE, segons el Parlament.

La cambra va donar suport dijous a un projecte legislatiu que eleva el percentatge de combustible sostenible que han de fer servir els avions i aeoroports de la UE per tal de reduir les emissions del sector i contribuir a la consecució de la neutralitat climàtica el 2050.

Accelerar la introducció dels combustibles sostenibles

Els eurodiputats van elevar la quota mínima proposada per la comissió de combustible sostenible que haurà d'estar disponible als aeoroports de la UE. A partir de 2025, haurà de ser el 2%, que pujarà al 37% el 2040 i al 58% el 2050, tenint en compte el potencial de l'electricitat i l'hidrogen en la combinació. La Comissió va plantejar el 32% el 2040 i el 63% el 2050.

Més tipus de combustible sostenible, incloent-hi l'electricitat i l'hidrogen

El Parlament va esmenar la definició de combustible sostenible per a l'aviació, un terme que cobreix combustibles sintètics i alguns biocombustibles obtinguts de residus agrícoles i forestals, algues, residus orgànics o oli de cuina fet servir.

Els eurodiptuats van decidir inlcoure en la definició carburants reciclats produïts a partir de gasos emesos en el processament de residus, així com gasos d'escapament derivats de la producció industrial. Alguns biocombustibles produïts a partir de greixos animals o destil·lats es podrien incloure a la barreja de combustible d'aviació per un temps limitat (fins al 2030). Però van deixar fora els combustibles basats en cultius alimentaris i ferratge i els derivats d'oli de palma i soja, així com la pasta de sabó, en no estar alineats amb els criteris de sostenibilitat.

Així mateix, hi van incloure l'electricitat renovable i l'hidrogen com a part d'una combinació de combustibles sostenibles, atès que totes dues són tecnologies prometedores que poden contribuir a la descarbonització del transport aeri. Segons el projecte legislatiu, els aeroports de la UE hauran de facilitar a les companyies aèries l'accés a combustibles sostenibles, incloent-hi la infraestructura de recàrrega elèctrica i el proveïment d'hidrogen.

Nota de premsa. Parlament Europeu