186 M€ per promoure productes agroalimentaris sostenibles i d'alta qualitat dins i fora de la UE

Descarregar Pdf

La Comissió Europea destinarà 185,9 milions d'euros el 2024 a finançar activitats de promoció de productes agroalimentaris sostenibles i d'alta qualitat de la UE a la mateixa Unió i a tot el món. El programa de treball de la política de promoció per al 2024, adoptat per la Comissió, té per objecte fomentar noves oportunitats de mercat, tenint en compte alhora les prioritats polítiques, l'anàlisi de les exportacions previstes als mercats existents i nous, i les contribucions de les parts interessades.

Les campanyes de promoció dels productes agrícoles de la UE haurien d'estar pensades per obrir noves oportunitats de mercat als agricultors i a la indústria alimentària en general de la UE, i per ajudar-los a consolidar les empreses. A més d'augmentar la producció i consum sostenibles de productes agrícoles, la política de promoció també sosté la recuperació sostenible del sector agroalimentari de la UE en una conjuntura econòmica complicada.

Els imports disponibles per a les campanyes seleccionades el 2024 es divideixen entre la promoció al mercat interior de la UE i a tercers països, amb 81,3 milions d'euros i 85,1 milions d'euros, respectivament. Fora de la UE, els països i les regions amb un elevat potencial de creixement es consideren els principals objectius de la promoció. Entre aquests països i regions hi ha la Xina, el Japó, Corea del Sud, Singapur i Amèrica del Nord. El Regne Unit continua sent un dels principals mercats d'exportació dels productes agroalimentaris de la UE, ja que absorbeix el 20% de les exportacions de la UE-27.

La Comissió Europea cofinança fins al 80% dels projectes seleccionats presentats per agents privats i també duu a terme les seves pròpies campanyes de comunicació a tercers països. Aquestes activitats poden incloure la participació en fires comercials agroalimentàries, l'organització de delegacions comercials a tercers països i l'elaboració de manuals d'entrada al mercat per als exportadors.

Es preveu que a les campanyes de promoció seleccionades el 2024 figurin productes procedents de pràctiques agrícoles sostenibles que contribueixin a reduir la dependència de plaguicides i antimicrobians, a minimitzar la fertilització i la contaminació de l'aigua, a reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle, a fomentar l'agricultura ecològica i a millorar el benestar animal. 62 milions d'euros s'assignaran específicament als productes agroalimentaris produïts de manera sostenible, inclosos 42 milions d'euros per a productes ecològics. Un dels resultats previstos és un reconeixement més gran del logotip ecològic de la UE per part dels consumidors europeus i un major consum de productes ecològics, d'acord amb el Pla d'Acció sobre Agricultura Ecològica.

Consulteu el comunicat de premsa complet aquí.