Competències informacionals: Aprenentatge en la cerca i l'ús de la informació

Activitat adreçada als estudiants de grau

Objectius

Objectiu general

Proporcionar als estudiants els coneixements, les habilitats i les conductes que li permetin reconèixer la necessitat d'informació, identificar les fonts pertinents, construir estratègies de cerca, organitzar, gestionar, compartir la informació de manera eficient i avaluar-ne la idoneïtat i utilitzar-la de forma ètica i legal.

Objectius específics

1. Identificar i analitzar la necessitat d'informació

2. Reconèixer les fonts d'informació i analitzar la seva pertinença

3. Formular una cerca d'informació i definir-ne estratègies

4. Valorar els resultats obtinguts seguint criteris de qualitat, fiabilitat i pertinença

5. Organitzar i gestionar la informació i usar els gestors de referències bibliogràfiques

6. Reconèixer els principals formats per fer citacions bibliogràfiques

7. Fer un ús ètic i legal de la informació

8. Identificar el moviment d'Open Access i els repositoris

9. Compartir la informació i treballar de manera col·laborativa amb les eines que ofereix la Web 2.0

Continguts

1. Introducció a les competències informacionals

2. Identificar la necessitat d’informació

3. Fonts d’informació

Tipologia documental

Diferents utilitats de les fonts

Selecció de les fonts més adients en funció del tema

4. Procés de cerca i tècniques de cerca d'informació

· Identificar els conceptes del tema de la cerca

· Escollir descriptors i matèries

· Operadors booleans, de proximitat, truncaments i màscares

· Estratègia de cerca 5. Avaluar els resultats obtinguts

· Criteris per avaluar i gestionar els resultat

· Identificar la informació que pot ser rellevant

6. Citar correctament les fonts utilitzades

· Saber quan, què i per què s’ha de citar

· Com interpretar i elaborar citacions

· Conèixer els principals formats de citació bibliogràfica

7. Gestors de referències bibliogràfiques

· Utilitat d’un gestor de referències bibliogràfiques

· Gestió de les cites bibliogràfiques

· Crear i compartir bibliografies des del gestor

8. Ús ètic de la informació

· Propietat intel·lectual. Llicències Creative Commons

9. Moviment d'Open Access i els repositoris

· Difusió i accés dels treballs de l'estudiant de fi de grau, màster, etc.

   Darrera modificació:
Quants crèdits?

2 crèdits ECTS (matèria transversal)

Preinscripció

Es requereix preinscripció: (codi UTC021)

Matrícula

La podreu formalitzar a partir del 8 de febrer, a la Biblioteca de Cappont, Unitat Tècnica Central.

Quan?

Dies:

  • 19, 20, 22, 26 i 27 de febrer
  • 1, 5 i 6 de març

Horari:

  • al matí, de 10:00 a 12:00h.
On?
Nom

Biblioteca de Cappont, sala de formació de la primera planta

Ciutat
25001 Lleida
Adreça

C. Jaume II, 67

Horari
19, 20, 22, 26 i 27 de febrer i 1, 5 i 6 de març. de 10:00 a 12:00h.
Telèfon
+34 973 00 35 22