la UE defineix objectius de resiliència en cas de catàstrofe

Descarregar Pdf

La Comissió Europea ha adoptat una recomanació i una comunicació per fixar uns objectius comuns que reforcin la resiliència en cas de catàstrofe en l’àmbit de la protecció civil. Una de les qüestions que tracten és la manera de fer que els països europeus estiguin més ben preparats per als perills naturals com ara terratrèmols, inundacions i incendis forestals, entre d’altres. Donat que el panorama de riscos canvia constantment, els objectius europeus de resiliència en cas de catàstrofe pretenen millorar la capacitat de la UE, dels seus estats membres i dels estats participants en el Mecanisme de Protecció Civil de la UE per anticipar i resistir els efectes de grans catàstrofes i emergències que puguin esdevenir-se en el futur. Amb aquesta finalitat, i en col·laboració estreta amb els estats membres, la Comissió Europea ha definit cinc objectius vers als quals treballar conjuntament.

Els cinc objectius europeus de resiliència en cas de catàstrofe són:

1. Anticipació: millorar l’avaluació de riscos, l’anticipació i la planificació de la gestió del risc de catàstrofes. La complexitat i la interdependència dels riscos a què s’enfronta la UE fa que sigui important detectar les vulnerabilitats en sectors essencials i anticipar els perills i les amenaces.

2. Preparació: incrementar la conscienciació de la població sobre els riscos i el seu nivell de preparació al respecte. Augmentar la conscienciació sobre els riscos i el nivell de preparació de la població ajuda a atenuar els efectes de les catàstrofes.

3. Alerta: reforçar l’alerta precoç. Reforçar els sistemes d’alerta precoç garanteix que els missatges d’alerta a nivell nacional, regional i local arriben a les persones idònies de manera oportuna.

4. Resposta: augmentar la capacitat de resposta del Mecanisme de Protecció Civil de la UE. Si la capacitat de resposta del Mecanisme de Protecció Civil de la UE augmenta encara més, la UE pot proporcionar més ajuda per omplir els buits crítics que s’esdevinguin i evitar que la situació empitjori quan la capacitat de resposta d’un país estigui sobrepassada.

5. Solidesa: garantir un sistema sòlid de protecció civil. Els sistemes de protecció civil han d’estar operatius en tot moment, tant durant les catàstrofes com posteriorment, que és quan fan més falta. Actualitzar els plans i els procediments de continuïtat de l’activitat i vetllar per la coordinació i l’intercanvi d’informació entre tots els sectors, també amb els proveïdors d’infraestructures essencials, ajudarà a fer que els sistemes de protecció civil funcionin de manera ininterrompuda.

Per endegar el desplegament d’aquests objectius, la Comissió Europea posa en marxa cinc iniciatives emblemàtiques, una per a cada objectiu. Per exemple, una iniciativa emblemàtica consistirà en el llançament de preparEU, un programa paneuropeu de conscienciació sobre la resiliència en cas de catàstrofe adreçat a la ciutadania europea.

Consulteu el comunicat de premsa complet aquí (Comissió Europea)