XXX Conferencia Anual REBIUN i Jornadas CRAI

Descarregar Pdf

Els dies 24, 25 i 26 van tenir lloc a la Universitat d’Alacant, per una banda, la XXX Conferencia Anual REBIUN i per altra, les Jornadas CRAI per a biblioteques universitàries i científiques sota el lema “Un model de Biblioteca Acadèmica per a construir el futur”.

La Red de Bibliotecas Universitarias y Científicas Españolas (REBIUN) és una xarxa associada a la Sectorial CRUE I+D+i des de l’any 2020.

REBIUN constitueix un organisme estable en el qual hi ha representades 76 universitats membres de la CRUE i el CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas).

L’Assemblea es concep com un fòrum nacional de planificació, organització, definició i seguiment dels projectes i objectius de la Red Española de Bibliotecas Universitarias.

En la XXX Conferencia Anual REBIUN s’han presentat els informes anuals de les quatre línies i s’han exposat les activitats desenvolupades pels diferents grups de treball. La Universitat de Lleida forma part de la línia 4 – Agenda 2030, així com també des de fa anys participa activament en el grup de treball de Repositoris.

També s’ha presentat l’informe de la Comisión Permanente i els treballs inicials del nou Pla Estratègic de REBIUN que ens guiarà en els propers anys per al desenvolupament d’aquest nou model de biblioteca adaptada als reptes actuals.

A les Jornadas CRAI es va debatre el futur de les biblioteques acadèmiques, la seva evolució i projecció cap a un nou model centrant-se en quatre àmbits: l’organitzatiu, a través de conferències inaugurals, els espais i equipaments, el suport a la investigació i el suport a la docència i aprenentatge.