XXVI Assemblea Anual de REBIUN

Descarregar Pdf

La Universidad de Salamanca serà l'amfitriona de la XXVI Asamblea Anual de REBIUN que se celebrarà els dies 7, 8 i 9 de novembre de 2018. Aquesta Assemblea es concep com un fòrum nacional de planificació, organització, definició i seguiment dels projectes i objectius de la Red Española de Bibliotecas Universitarias. REBIUN és una comissió sectorial de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).

Des de la seva creació al 1988, REBIUN constitueix un organisme estable en el qual hi són representades totes les biblioteques universitàries i científiques espanyoles.

Hi ha diversos grups de treball encarregats de desenvolupar programes concrets en els diferents àmbits d’interès. Aquests grups de treball estan emmarcats dins de les diferents línies de treball. La Universitat de Lleida forma part de la línia 3: Potenciar el desenvolupament i ús de la Biblioteca Digital 2.0, Internet i les xarxes socials i també forma part del grup de treball de Repositoris.

En aquestes 26enes Jornades de REBIUN es presentaran els informes anuals de les quatre línies i s’exposaran les activitats desenvolupades pels diferents grups de treball: catàleg col·lectiu, estadístiques, patrimoni bibliogràfic, préstec  interbibliotecari i repositoris.

D'acord amb el programa hi haurà la creació de diferents espais de debat com el projecte d'intercanvi de Préstec Interbibliotecari a càrrec d'Àngels Merino; el projecte Google per a la digitalització de fons històrics a càrrec d'Antonio Galán; la presentació de l'observatori de l'accés obert a càrrec d'Ignasi Labastida; la presentació de Google My Business/Catàleg de serveis digitals-CCB/Mapa interactiu de geolocalització a càrrec de Jordi Serrano, etc.
 
L'Assemblea conclourà amb l'aprovació de l'acta de l'assemblea anterior, la votació de propostes, la renovació de càrrecs i l'elecció de la seu de la XXVII Assemblea.