XXV Assemblea Anual de REBIUN

Descarregar Pdf

La Universidad de la Rioja ha estat l’amfitriona de la XXV Asamblea Anual de REBIUN que s’ha celebrat els dies 15, 16 i 17 de novembre. Aquesta Assemblea es concep  com un fòrum nacional de planificació, organització, definició i seguiment dels projectes i objectius de la Red Española de Bibliotecas Universitarias. REBIUN és una comissió sectorial de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). Des de l’octubre d’aquest any, el Rector de la Universitat de Lleida, Roberto Fernández, n’és el President.

Des de la seva creació al 1988, REBIUN constitueix un organisme estable en el qual hi són representades totes les biblioteques universitàries i científiques espanyoles.

Hi ha diversos grups de treball encarregats de desenvolupar programes concrets en els diferents àmbits d’interès. Aquests grups de treball estan emmarcats dins de les diferents línies de treball. La Universitat de Lleida forma part de la línia 3: Potenciar el desenvolupament i ús de la Biblioteca Digital 2.0, Internet i les xarxes socials i també forma part del grup de treball de Repositoris.

En aquestes 25enes Jornades de REBIUN s’han presentat els informes anuals de les quatre línies i s’han exposat les activitats desenvolupades pels diferents grups de treball: catàleg col·lectiu, estadístiques, patrimoni bibliogràfic, préstec  interbibliotecari i repositoris.

El programa també incloïa la creació de diferents espais de debat com la presentació de l’informe final d’avaluació del Pla Estratègic a càrrec de Gerardo Marraud; Dialnet a càrrec d’Àngels Merino; la presentació del Pla de Comunicació de REBIUN amb Antonio Galán; Estadístiques amb Ramón Abad y “¿Hacia dónde va el Open Access?” a càrrec de Teresa Malo de Molina.