XXIX Asamblea Anual de REBIUN

Descarregar Pdf

Els dies 24, 25 i 26 de novembre va tenir lloc la XXIX Asamblea REBIUN a la Universitat Politècnica de Catalunya.

La Red de Bibliotecas Universitarias y Científicas Españolas (REBIUN) és una xarxa associada a la Sectorial CRUE I+D+i des de l’any 2020. Anteriorment va ser una xarxa independent (1990-1998) i una Comissió Sectorial de CRUE (1998-2019).

REBIUN constitueix un organisme estable en el qual hi ha representades totes les biblioteques universitàries i científiques espanyoles.

L’Assemblea es concep com un fòrum nacional de planificació, organització, definició i seguiment dels projectes i objectius de la Red Española de Bibliotecas Universitarias.

En aquestes 29enes Jornades de REBIUN s’han presentat els informes anuals de les quatre línies i s’han exposat les activitats desenvolupades pels diferents grups de treball. La Universitat de Lleida forma part de la línia 4 – Agenda 2030, així com també des de fa anys participa activament en el grup de treball de Repositoris.

Les principals conclusions a les que es va arribar van ser:

  • REBIUN es consolida com el principal fòrum de debat, cooperació i suport professional de les biblioteques universitàries i científiques espanyoles.
  • S’ha aprovat iniciar un nou cicle de planificació que haurà de tenir en compte els canvis esdevinguts i les noves circumstàncies de l’entorn.
  • REBIUN renova la seva estructura i aposta per un model organitzatiu més eficient i participatiu que promou la renovació i incorporació de persones a tots els projectes que la xarxa desenvolupa.