Ús més sostenible dels recursos naturals vegetals i del sòl

Descarregar Pdf

La Comissió ha adoptat un paquet de mesures per a un ús sostenible dels recursos naturals clau, que reforçarà també la resiliència dels sistemes alimentaris i l'agricultura de la UE.

Un acte legislatiu sobre el seguiment dels sòls situarà la UE al camí cap a uns sòls sans d'aquí al 2050, recopilant dades sobre la salut dels sòls i posant-los a disposició dels agricultors i altres gestors del sòl. Aquest acte també fa de la gestió sostenible del sòl la norma i aborda situacions de riscos inacceptables per a la salut humana o el medi ambient a causa de la contaminació del sòl. Les propostes que presentem avui també impulsaran la innovació i la sostenibilitat, en afavorir una utilització segura del progrés tècnic en matèria de noves tècniques genòmiques, cosa que permet desenvolupar cultius resilients al clima i reduir l'ús de plaguicides químics, i en garantir unes llavors i materials reproductius per a plantes i boscos més sostenibles, d'alta qualitat i diversos. Finalment, les noves mesures també proposen reduir el malbaratament d'aliments i els residus tèxtils, cosa que contribuirà a un ús més eficient dels recursos naturals i a una reducció més gran de les emissions de gasos d'efecte hivernacle d'aquests sectors.

Aquestes mesures aportaran beneficis econòmics, socials, sanitaris i mediambientals a llarg termini per a tothom. En garantir uns actius naturals més resilients, les noves normes donen suport, en particular, a les persones que viuen directament de la terra i la natura. Contribuiran a la prosperitat de les zones rurals, a la seguretat alimentària, a una bioeconomia resilient i pròspera, situaran la UE a l'avantguarda de la innovació i el desenvolupament, i ajudaran a invertir la pèrdua de biodiversitat i la preparació davant les conseqüències del canvi climàtic.

Un nou acte legislatiu de la UE per augmentar el valor del sòl i dels seus recursos

Entre el 60 i el 70% dels sòls de la UE es troben actualment en mal estat. A més, cada any l'erosió destrueix al voltant de 1.000 milions de tones de sòl, cosa que significa que la capa superior fèrtil restant està desapareixent ràpidament. Els costos associats a la degradació del sòl s'estimen més de 50.000 milions d'euros a l'any.

La proposta del primer acte legislatiu de la UE sobre els sòls proporciona una definició harmonitzada de la salut del sòl, estableix un marc de seguiment global i coherent i fomenta la gestió sostenible del sòl i el sanejament dels terrenys contaminats. La proposta recull diverses fonts de dades sobre el terra sota un mateix sostre, combinant les dades de mostreig del terra de l'enquesta marc sobre els usos i les cobertes del terra de la UE (LUCAS) amb dades de satèl·lit de Copernicus i dades nacionals i privats. L'objectiu últim és aconseguir uns sòls de la UE sans d'aquí a 2050, d'acord amb l'ambició d'una contaminació zero de la UE. 

Consulteu el comunicat de premsa complet aquí.