Una nova estratègia europea per a uns aliments més saludables i sostenibles

Descarregar Pdf

El PE va presentar els seus plans per produir aliments més sans, garantir la seguretat alimentària i uns ingressos justos a agricultors i ramaders i reduir la petjada ambiental del sector.

  • Cal fixar objectius vinculants per reduir l'ús de plaguicides.
  • Els estàndards de benestar animal necessiten revisió.
  • Més terres per a l'agricultura ecològica.
  • Agricultors i ramaders han de rebre una compensació justa per la producció d'aliments sostenibles.

L'Estratègia «De la Granja a la Taula» és ben rebuda pels eurodiputats, que recalquen la importància de produir uns aliments sostenibles, saludables i respectuosos amb els animals per aconseguir els objectius del Pacte Verd Europeu, en particular pel que fa referència a clima, biodiversitat, contaminació zero i salut pública.

La Cambra subratlla la necessitat de millorar la sostenibilitat en totes i cadascuna de les fases de la cadena de subministrament alimentari i reiteren que tots —de l'agricultor i el ramader al consumidor— juguem un paper. Perquè els productors puguin emportar-se una part justa dels beneficis obtinguts amb aliments produïts de manera sostenible, els eurodiputats demanen a la Comissió que redobli els seus esforços —adaptant si fa falta les normes sobre competència— per enfortir la posició d'aquests en la cadena de subministrament.

Nota de premsa. Parlament Europeu