Treballar a les institucions de la Unió Europea

Descarregar Pdf

Molta gent s'imagina treballant per a la Unió Europea, però desconeixen com poden optar a formar part de les seves institucions o quins passos han de seguir per accedir a un lloc en un dels seus organismes.

També hi ha professionals que volen iniciar una nova etapa professional a un altre país de la UE. Per a ells, la Comissió compta amb una plataforma on es busca afavorir la lliure circulació de treballadors entre els Estats membres.

Com treballar a la Unió Europea?

EPSO (European Personnel Selection Office) és l'oficina encarregada de cobrir les necessitats de contractació de les institucions de la UE. S'encarrega principalment de la selecció de personal per al Parlament Europeu, el Consell de la Unió Europea, la Comissió Europea, el Tribunal de Justícia de la UE o el Tribunal de Comptes Europeu, entre altres institucions.

En funció de les aspiracions professionals i la formació rebuda, la UE compta amb diferents opcions de carrera professional. EPSO gestiona els processos de selecció d'oposicions per a funcionaris i selecció d'agents contractuals (CAST), sense data límit per a la presentació de candidatures

Els processos de selecció varien en funció de les categories de personal a què es presenten els candidats, que van des de funcionaris permanents a contractes de pràctiques. Consulta a la pàgina d'EPSO els diferents perfils de carrera professional que es poden desenvolupar a la UE i com accedir-hi.

Trobar feina a un altre país de la UE

Creada el 1994, EURES és la xarxa de cooperació de serveis d'ocupació dissenyada per facilitar la lliure circulació dels treballadors. És a dir, té com a objectiu garantir la igualtat d'oportunitats per a tots els ciutadans europeus.

D'aquesta manera, aquesta plataforma posa en contacte ocupadors i sol·licitants d'ocupació de tots els països de la UE, Suïssa, Islàndia, Liechtenstein i Noruega.

El portal de mobilitat professional també compta amb suport i ofereix informació quant a qüestions pràctiques, jurídiques i administratives a l'hora de traslladar-se per feina a un altre país o contractar una persona d'un altre Estat. També es dóna informació sobre les condicions de vida i treball, així com del mercat laboral de tots els països que formen part del programa. L'objectiu és facilitar la màxima informació possible als ciutadans europeus que busquen una oportunitat laboral fora del país.

Beques Blue Book

La Comissió Europea també ofereix la possibilitat de fer pràctiques. Amb les beques Blue Book, la gent pot desenvolupar la seva feina a l'àmbit dels recursos humans, política mediambiental, cultura o traducció, entre d'altres. Dependrà del servei o agència de la Comissió Europea a què siguin assignats, ubicats majoritàriament a Brussel·les.

Per poder formar part del programa de pràctiques cal comptar amb un títol universitari, en qualsevol disciplina, i dominar almenys dues llengües de la UE. A més, no hi ha límit d'edat per sol·licitar-les.

(Font: Comissió Europea. Representació a Espanya)