TDX compta amb més de 30.400 tesis a text complet de 18 universitats participants

Descarregar Pdf

Consulta més de 30.400 tesis dipositades

TDX (Tesis Doctorals en Xarxa) és un repositori cooperatiu que conté, en format digital, tesis doctorals llegides a les universitats de Catalunya i d'altres comunitats autònomes.

Els objectius d'aquest repositori, gestionat i coordinat pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), i patrocinat per la Generalitat de Catalunya, són:

  • Difondre, arreu del món i a través d'internet, els resultats de la recerca universitària.
  • Oferir als autors de les tesis una eina que incrementa l'accés i la visibilitat del seu treball.
  • Afavorir l'edició electrònica en obert de la producció científica pròpia.

La consulta de les tesis és d’accés lliure i permet realitzar cerques al text complet, per autor/a, director/a, títol, paraules clau, universitat i departament on s'ha llegit, any de defensa, etc.

Actualment TDX conté més de 30.400 tesis incorporades a text complet de 18 universitats participants.

Les tesis incloses a TDX estan descrites amb metadades Dublin Core i segueixen el protocol d'interoperabilitat OAI-PMH (Open Archives Initiative-Protocol for Metadata Harvesting) fet que permet incrementar la seva visibilitat en oferir-se conjuntament amb d'altres respositoris, com per exemple a DART-Europe E-theses Portal o a DRIVER.

Des del Repositori Obert UdL podeu consultar les tesis llegides a la UdL.