Selecció educadors/res escoles bressol per treballar a Alemanya

Descarregar Pdf

Fruit de la cooperació de la Xarxa EURES amb Alemanya, personal tècnic EURES d’Alemanya i les empreses realitzaran a finals de març una sessió informativa i una posterior selecció mitjançant Zoom.

En el document adjunt s’inclouen els requisits i les instruccions per a que les persones interessades puguin presentar el seu currículum.

Els requisits principals són:

• Estar en possessió del títol professional de:

o Mestre/a especialista en Educació Infantil

o Grau en Educació Infantil

o FPGS en Educació Infantil

o Grau en Pedagogia (Pedagogs/gues amb experiència en educació infantil)

• Tenir 29 anys o menys

• No cal tenir coneixements d’alemany (se subvenciona el curs).

• Disponibilitat per a aprendre alemany en el curs online i semi presencial impartit a Barcelona a partir d’abril de 2021. Dedicació de mitja jornada de dilluns a divendres.

El termini d’admissió de sol·licituds finalitza el dia 05 de març 2021. Aquest procés de selecció s’ha publicat a la Web del SOC