Seguiment reforçat dels règims d’exempció de visat de la UE

Descarregar Pdf

Avui la Comissió ha adoptat una comunicació sobre el seguiment dels règims d’exempció de visat de la UE en la qual s’estableix un procés de consulta. La Comunicació analitza el funcionament dels règims d’exempció de visat de la UE i identifica els reptes principals que es presenten en els àmbits de la migració irregular i la seguretat.

El mecanisme de suspensió de visats s’estableix a l’article 8 del Reglament sobre visats. El seu objectiu principal és fer possible una suspensió temporal de l’exempció de visat en cas d’augment sobtat i substancial de la migració irregular o dels riscos en matèria de seguretat.

En la seva carta al Consell Europeu de 20 de març de 2023, la presidenta von der Leyen va afirmar que «la Comissió reforçarà el seguiment de l’adaptació a la política de visats i presentarà un informe exhaustiu que faciliti l’elaboració d’una proposta legislativa de modificació del mecanisme de suspensió de visats». De conformitat amb la Comunicació d’avui, la Comissió engegarà un procés de consulta per assolir aquests objectius.

L’exempció de visat aporta beneficis econòmics, socials i culturals considerables als estats membres de la UE i a països tercers. Ara bé, els últims anys ha quedat palès que aquesta exempció també pot comportar desafiaments rellevants en matèria de migració seguretat. Una adaptació insuficient a la política de visats de la UE pot convertir un país exempt de visat en un lloc de trànsit per a les entrades irregulars a la UE. Va ser el cas de les entrades exemptes de visat als Balcans Occidentals per part de nacionals de països que sí que necessiten un visat per entrar a la UE, cosa que va fer augmentar el nombre d’arribades irregulars a la UE el 2022. La qüestió es va abordar després que s’efectuessin, de manera immediata, nombrosos contactes entre la Comissió i els socis dels Balcans Occidentals, que han dut a terme avenços substancials en l’adaptació dels visats. Com a conseqüència d’això s’han reduït les arribades irregulars a la UE. A més, els programes de ciutadania per als inversors que apliquen països tercers exempts de visat plantegen riscos per a la seguretat per a la UE, com ara els relacionats amb la infiltració de la delinqüència organitzada, el blanqueig de capitals, l’evasió fiscal i la corrupció. Són programes que permeten als nacionals de països tercers obtenir la nacionalitat d’un país exempt de visat i entrar a la UE sense visat, de manera que s’eludeix el procediment de visat de curta durada de la UE.

Un mecanisme reforçat de seguiment i de suspensió de visats

Per respondre a aquests reptes i prevenir eficaçment els riscos exposats, cal reavaluar i millorar les normes actuals en matèria de seguiment del funcionament dels règims d’exempció de visats amb països tercers i de suspensió de les exempcions de visat.

Amb la Comunicació d’avui, la Comissió posa en marxa un procés de consulta amb el Parlament Europeu i el Consell per determinar la millor manera de millorar el mecanisme de suspensió de visats de la UE. Val a destacar alguns dels elements que podria abastar una futura revisió de les normes:

  • nous motius de suspensió per respondre als nous riscos;
  • l’adaptació dels llindars d’activació del mecanisme;
  • fer el procediment de suspensió més eficaç i flexible;
  • endurir les disposicions en matèria de seguiment i presentació d’informes.

Properes passes

La Comissió debatrà amb el Parlament Europeu i el Consell com reforçar el repertori d’instruments de la política de visats amb un mecanisme de suspensió de visats revisat.

A partir dels resultats d’aquest debat, la tardor de 2023 la Comissió presentarà una proposta legislativa de revisió del mecanisme de suspensió de visats.  

Consulteu el comunicat de premsa complet aquí