Restabliment del servei de préstec consorciat PUC

Descarregar Pdf

A partir del dia 14 de setembre es reactiva el préstec de documents d'altres universitats catalanes (PUC).

El Préstec Consorciat (PUC) és un servei gratuït de préstec de documents per als usuaris de les biblioteques de de les institucions que formen part del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC). 

La sol·licitud es pot fer directament a través del Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (PUC) o bé presencialment, en la biblioteca on es troben dipositats els documents (préstec in situ).

Són objecte d'aquest servei tots els documents de les biblioteques que integren el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya, excepte els que cada biblioteca pugui excloure, com per exemple la bibliografia recomanada, les obres de referència, les revistes o el llibre antic.

En el Reglament de préstec de Biblioteca i Documentació es pot consultar el nombre de documents, dies de préstec i total de renovacions que es poden fer.