Reforma farmacèutica per disposar de medicaments més accessibles, assequibles i innovadors

Descarregar Pdf

Avui la Comissió proposa de revisar la legislació farmacèutica de la UE -en la reforma més gran dels últims vint anys- per tal de fer-la més àgil, més flexible i més ben adaptada a les necessitats dels ciutadans i les empreses d’arreu de la UE. La revisió permetrà que els medicaments estiguin més disponibles i siguin més accessibles i assequibles. Donarà suport a la innovació i impulsarà la competitivitat i l’atractiu de la indústria farmacèutica de la UE, alhora que promourà uns estàndards mediambientals més exigents. A més d’aquesta reforma, la Comissió proposa una Recomanació del Consell per intensificar la lluita contra la resistència als antimicrobians (RAM).

Els reptes que aborda aquesta reforma són de caire fonamental. Els medicaments que s’autoritzen a la UE encara triguen massa a arribar als pacients i no són accessibles en tots els estats membres en igualtat de condicions. Hi ha llacunes importants en l’abordatge de necessitats mèdiques per resoldre, les malalties rares i la resistència als antimicrobians (RAM). Els preus elevats dels tractaments innovadors i l’escassetat de medicaments continuen suscitant preocupació tant entre els pacients com en els sistemes de salut. A més, per tal de garantir que la UE es manté com un lloc atractiu per a la inversió i un líder mundial en el desenvolupament de medicaments, cal que adapti les seves normes a la transformació digital i les noves tecnologies, alhora que es redueix la burocràcia i se simplifiquen els tràmits. Finalment, cal que les noves normes regulin l’impacte ambiental de la producció de medicaments, de conformitat amb els objectius del Pacte Verd Europeu.

La revisió conté propostes d’una nova directiva i un nou reglament que revisen i substitueixen la legislació farmacèutica vigent, també la legislació relativa a medicaments pediàtrics i per a malalties rares. Pretén assolir els següents objectius principals:

  • crear un mercat únic de medicaments que garanteixi que tots els pacients d’arreu de la UE puguin accedir de manera oportuna i equitativa a medicaments segurs, eficaços i assequibles;
  • continuar oferint un marc per a la recerca, el desenvolupament i la producció de medicaments a Europa que sigui atractiu i propici per a la innovació;
  • reduir dràsticament la càrrega administrativa mitjançant l’agilització significativa dels tràmits i la reducció dels terminis d’autorització dels medicaments per tal que arribin als pacients més aviat;
  • reforçar la disponibilitat i vetllar perquè els medicaments sempre es puguin subministrar als pacients, independentment del lloc de la UE on visquin;
  • abordar la resistència antimicrobiana (RAM) i la presència de productes farmacèutics en el medi ambient mitjançant el plantejament «una sola salut»;
  • fer els medicaments més sostenibles des del punt de vista mediambiental.

Consulteu el comunicat de premsa complet aquí.