Reduir el risc de pujada del nivell del mar a les costes europees

Descarregar Pdf

Un nou estudi de modelització dona llum sobre les mesures d'adaptació que poden protegir les ciutats i les zones urbanes de les costes europees.

Les zones costaneres europees estan molt urbanitzades i ja pateixen les conseqüències del canvi climàtic. Les estratègies d'adaptació per protegir les comunitats urbanes costaneres de la pujada del nivell del mar han adoptat tradicionalment la forma d'estructures sòlides, com ara dics, brots i espigons. Tanmateix, aquests mètodes són cada cop menys sostenibles i més cars. Per això els gestors recorren a estratègies d'ordenació del territori com les zones de reculada —àrees d'amortiment on el desenvolupament està prohibit o significativament restringit— per salvaguardar aquestes comunitats dels danys causats per les marees altes o per una elevació sobtada del nivell de les aigües.

Investigadors de la Universitat Christian-Albrechts de Kiel (Alemanya) han dut a terme el primer estudi a escala europea per determinar amb exactitud l'eficàcia dels diferents tipus de zones de reculada a l'hora de reduir la futura exposició urbana a la pujada del nivell del mar, així com a altres riscos relacionats. L'estudi, recolzat pel projecte finançat amb fons europeus CoCliCo, demostra que l'establiment de zones de reculada a la costa podria reduir en almenys un 50% la vulnerabilitat dels nous desenvolupaments urbans a aquests riscos a la majoria dels Estats membres de la Unió Europea (UE) d'aquí al 2100.  

Tot depèn de nosaltres

L'equip de recerca va elaborar previsions espacialment explícites de l'extensió urbana de tots els Estats membres costaners de la UE, així com de Bòsnia i Hercegovina, la Gran Bretanya i Noruega, per a diferents supòsits socioeconòmics i diversos tipus de zones de reculada. Mitjançant una xarxa neuronal artificial, primer es va predir el potencial de desenvolupament urbà de cada país en funció de la seva altitud, densitat de població o distància a la xarxa de carreteres.

 Tot seguit, l'equip va calcular la futura demanda de sòl urbà i va crear previsions d'extensió urbana espacialment explícites amb una resolució de 100 m. Per veure com es comporten aquestes eines d'ordenació del territori davant de la pujada del nivell del mar, es van integrar diverses zones de reculada en aquestes previsions. Les conclusions mostren que la futura exposició de les ciutats a la pujada del nivell del mar i els riscos que comporta dependran sobretot de com planifiquem, dissenyem i desenvolupem l'espai urbà a les zones costaneres europees. 

L'objectiu general de l'equip del projecte CoCliCo (COASTAL CLIMATE CORE SERVICES) és oferir una plataforma web oberta que ajudi, com explica el catedràtic Athanasios Vafeidis, autor principal de l'estudi, «a informar millor els responsables de la presa de decisions sobre les mesures dadaptació per a la protecció costanera i la pujada del nivell del mar». L'estudi s'ha publicat a la revista Scientific Reports.

Més informació: CORDIS