Protecció de les persones que treballen a través de plataformes digitals

Descarregar Pdf

Avui la Comissió posa en marxa la primera fase de la consulta als interlocutors socials europeus sobre com millorar les condicions laborals de les persones que treballen a través de plataformes de treball digitals. El treball a través de plataformes digitals creix ràpidament a la UE en un nombre cada vegada més gran de sectors. Pot oferir més flexibilitat, oportunitats de treball i ingressos addicionals, fins i tot per a les persones que poden topar-se amb més dificultats a l’hora d’entrar al mercat laboral tradicional. Tanmateix, algunes feines a través de plataformes digitals també estan lligades a condicions de treball precàries, les quals queden paleses en la falta de transparència i previsibilitat dels acords contractuals, els reptes relacionats amb la salut i la seguretat, i l’accés insuficient a la protecció social. Altres reptes relacionats amb el treball a través de plataformes són la seva dimensió transfronterera i la qüestió de la gestió algorítmica.

La crisi del coronavirus ha accelerat la transformació digital i l’expansió del model de negoci de les plataformes digitals en el mercat interior. Algunes plataformes han tingut un paper important a l’hora de garantir l'accés als serveis durant els confinaments. Per altra banda, la crisi sanitària ha fet encara més palesa la situació de vulnerabilitat en què es troben els treballadors en àmbits com el de l’economia de les plataformes, tant pel que fa a l’exposició als riscos per a la salut i la seguretat com a l'accés limitat a la protecció i les prestacions socials.

Aquests avenços i el caràcter transfronterer de les plataformes digitals han posat més de relleu la necessitat d'una iniciativa de la Unió per millorar les condicions laborals de les persones que treballen a través de plataformes.

L’objectiu d'aquesta primera fase de la consulta és convidar els interlocutors socials europeus a donar la seva opinió sobre la necessitat i la orientació de la possible acció de la Unió per millorar les condicions laborals pel que fa al treball a través de les plataformes digitals. La consulta tindrà una durada de sis mesos com a mínim.

Consulteu el comunicat de premsa complet aquí