Programa de treball de la Comissió Europea per al 2024

Descarregar Pdf

Avui la Comissió ha adoptat el seu programa de treball per al 2024, que posa èmfasi en la simplificació de les normes per als ciutadans i les empreses d’arreu de la Unió Europea. S’honora així el compromís de la presidenta Von der Leyen de reduir un 25 % els requisits de presentació d’informació, en consonància amb la nostra estratègia per impulsar la competitivitat de la UE a llarg termini i alleujar la càrrega a les pimes.

El programa de treball reflecteix els resultats assolits en els últims quatre anys, exposa les noves propostes de la Comissió per als pròxims mesos i presenta iniciatives importants orientades a reduir la burocràcia. Algunes d’aquestes iniciatives de simplificació ja s’han presentat (quinze propostes i iniciatives des de març del 2023), mentre que d’altres es presentaran avui en paral·lel (vint-i-sis propostes de racionalització) o bé més endavant. Es detallen en un annex específic juntament amb les avaluacions i els controls d’adequació anunciats avui.

Atès que ja s’han complert el 90 % dels compromisos contrets en les orientacions polítiques de 2019 i que només falten uns mesos per a les eleccions europees del 2024, les noves iniciatives exposades al programa de treball es limiten a les necessàries per tal d’assolir els compromisos de la Comissió o bé per respondre a nous reptes. Les noves iniciatives que es proposen parteixen del discurs sobre l’estat de la Unió del 2023 de la presidenta Von der Leyen i de la carta d’intencions.

Millorar la legislació, reduir la càrrega i retallar la burocràcia

L’estratègia de la Comissió en matèria de competitivitat a llarg termini va fixar l’objectiu de reduir un 25 % les càrregues associades amb els requisits de presentació d’informació sense soscavar els objectius estratègics de les iniciatives corresponents. Per assolir aquest objectiu, la Comissió ha procurat simplificar els requisits de presentació d’informació, per exemple amb la reforma del codi duaner de la Unió, que suposarà un estalvi d’uns 2 000 milions d’euros en costos per als operadors. La proposta de revisió de les normes sobre enquestes estadístiques pretén reduir-ne els costos, també per a les pimes, en 450 milions d’euros

El programa de treball per al 2024 presenta més propostes de simplificació en tot un ventall d’àmbits d’actuació sense rebaixar l’exigència en matèria social, de seguretat, de protecció dels consumidors, mediambiental o econòmica. Les simplificacions previstes racionalitzaran els requisits de presentació d’informació que tenen una utilitat limitada, per exemple amb la fusió d’obligacions que se solapin, la reducció de les empreses afectades i l’augment de la digitalització.

Consulteu el comunicat de premsa complet aquí.