Programa de pràctiques de la Comissió Europea

Descarregar Pdf

La Comissió Europea acaba d'obrir el termini de la primera convocatòria anual de les pràctiques Blue Book, a realitzar durant els 5 mesos compresos entre l'1 de març i el 31 de juliol de 2024.

Es tracta de pràctiques a temps complet amb una retribució mensual d'uns 1.350€, a desenvolupar en alguna de les direccions generals (DGs), serveis o agències executives de la Comissió.

Requisits d'admissió 

Per participar al programa Blue Book has de complir amb els següents requisits mínims: 

  • Disposar d'una titulació universitària d'almenys 3 anys de durada (com a mínim, EQF level 6), amb l'acreditació oficial corresponent.
  • No haver gaudit d'una experiència laboral prèvia de 6 setmanes o més en institucions, organismes o agències de la UE, a delegacions de la UE, així com amb europarlamentaris (MEPs) o amb advocats generals del Tribunal de Justícia (TJUE).
  • Les pràctiques Blue Book estan destinades a nacionals de qualsevol estat membre de la Unió Europea. Tot i això, en cada convocatòria sol reservar-se un limitat nombre de places a ciutadans de tercers països aliens a la UE.
  • No hi ha límit d'edat per als candidats.
  • Necessites comptar, a més, amb un nivell avançat d'idiomes: 

Pràctiques administratives:

  • Nivell C1 o C2 (Common European Framework for Languages, CEFR) d'anglès, francès o alemany.
  • Nivell B2 d´una segona llengua oficial de la UE.

Pràctiques de traducció:

  • Idioma 1: llengua materna UE (nivell C2 CEFR).
  • Idioma 2 (font): anglès, francès o alemany (nivell C1 o C2 CEFR).
  • Idioma 3 (font): tercera llengua oficial UE (nivell B2 CEFR). 

El termini de sol·licituds romandrà obert fins al pròxim 31 d'agost del 2023

Mes informaicó sobre Beques Blue Book de la Comissió Europea

Consulta la Guia Blue Book (juliol 2023).