Prioritats de la Unió Europea 2024-2029

Descarregar Pdf

En un moment en què el panorama polític mundial és reconfigurat per la competència estratègica, la inestabilitat global creixent i els intents de soscavar l'ordre internacional basat en normes, la UE necessita un pla estratègic clar i un marc d'actuació sòlid.

Davant de reptes sense precedents, que van des de la guerra d'agressió de Rússia contra Ucraïna, la lluita contra el canvi climàtic, la situació a l'Orient Mitjà i la mitigació de l'impacte de la pandèmia COVID-19, la UE n'ha sortit enfortida i més unida. Per continuar aquest camí, la UE atendrà les aspiracions dels seus ciutadans i reforçarà la seva competitivitat, es convertirà en el primer continent neutre des del punt de vista climàtic, abordarà la migració i assumirà el lideratge a l'hora d'afrontar els reptes mundials.

A la reunió de Brussel·les del 27 de juny de 2024, el Consell Europeu va acordar l'Agenda Estratègica 2024-2029. S'hi estableixen les prioritats i orientacions estratègiques de la UE.

Davant d'un panorama mundial canviant i una inestabilitat creixent, l'agenda estratègica farà que Europa sigui més sobirana i estigui més ben equipada per fer front als reptes immediats i futurs. S'estructura al voltant de tres pilars:

  • una Europa lliure i democràtica
  • una Europa forta i segura
  • una Europa pròspera i competitiva

Una Europa lliure i democràtica

Valors com ara el respecte de la dignitat humana, la llibertat, la democràcia, la igualtat, l'Estat de Dret i el respecte dels drets humans, inclosos els drets de les persones pertanyents a minories, són la principal força de la UE, així com la seva brúixola tant dins de la UE com a escala mundial.

Aquests valors també són la base d'una unió més forta, més pròspera i més democràtica per als ciutadans.

Una Europa forta i segura

En un món que s'ha tornat més conflictiu, canviant i incert, la UE ha de ser capaç d'adaptar-se i, alhora, reafirmar-ne l'ambició i el paper com a actor estratègic mundial. Europa ha de ser un lloc on les persones siguin i se sentin lliures i segures.

Una Europa pròspera i competitiva

La UE està decidida a reforçar la competitivitat a llarg termini i a millorar el benestar econòmic i social dels ciutadans. Això inclou augmentar el poder adquisitiu, crear bons llocs de treball i garantir la qualitat dels béns i serveis.

Text complet de l'Agenda Estratègica 2024-2029

Més informació: Consell Europeu