Primera regulació europea sobre criptoactius

Descarregar Pdf
  • Marc legal uniforme per als mercats de criptoactius a la UE
  • Les operacions amb criptoactius es rastrejaran de la mateixa manera que les transferències de diners tradicionals
  • Major protecció al consumidor i garanties contra la manipulació del mercat i els delictes financers

El ple va aprovar dijous les primeres normes de la UE per a seguir el rastre dels criptoactius i prevenir el blanqueig de diners, així com regles de supervisió i protecció al client.

Els eurodiputats van donar suport amb 529 vots a favor, 29 en contra i 14 abstencions el primer text legislatiu de la UE per a assegurar la traçabilitat de les transferències de criptoactius com els bitcoins i els tokens de diners electrònics. El text, acordat provisionalment pel Parlament i el Consell el juny de 2022, cerca garantir que les transferències de criptoactius, igual que qualsevol altra operació financera, puguin ser sempre rastrejades i les transaccions sospitoses bloquejades. L'anomenada «regla del viatge», ja utilitzada en les finances tradicionals, cobrirà en el futur les transferències de criptoactius. La informació sobre l'origen de l'actiu i el seu beneficiari haurà de «viatjar» amb la transacció i emmagatzemar-se tant en l'origen com la destinació de la transferència.

La llei cobreix també les transaccions superiors a 1.000 euros des de les denominades carteres no allotjades (una adreça de moneder de criptoactius d'un usuari privat) quan interactuïn amb altres carteres allotjades administrades per proveïdors de serveis de criptoactius. Les normes no s'apliquen a les transferències de persona a persona realitzades sense la mediació d'un proveïdor o a aquelles entre proveïdors que actuïn en el seu propi nom.

Normes de mercat uniformes per als criptoactius

El ple va donar també el seu vistiplau definitiu -amb 517 vots a favor, 38 en contra i 18 abstencions- a les noves regles comunes sobre la supervisió, la protecció al consumidor i les salvaguardes mediambientals dels criptoactius, incloses les criptomonedes (Mica, per les seves sigles en anglès). El projecte de llei acordat informalment amb el Consell el juny de 2022 inclou garanties contra la manipulació del mercat i els delictes financers.

Aquest reglament s'aplicarà als criptoactius que no estan regulats per la legislació vigent sobre serveis financers. Les disposicions clau per a aquells que emetin i negociïn criptoactius (inclosos els tokens referenciats a actius i els basats en diners electrònics) se centren en la transparència, la publicació d'informació, l'autorització i la supervisió de les transaccions. Els consumidors estaran més ben informats sobre els riscos, els costos i les despeses vinculades a les seves operacions. A més, el nou marc legal dona suport a la integritat del mercat i l'estabilitat financera en regular les ofertes públiques de criptoactius.

Finalment, el text aprovat inclou mesures contra la manipulació del mercat, el blanqueig de capitals, el finançament del terrorisme i altres activitats delictives. Per a contrarestar els riscos de blanqueig de capitals, l'Autoritat Europea de Valors i Mercats (AEVM) haurà de crear un registre públic de proveïdors de serveis de criptoactius que incompleixin la normativa i operin a la Unió Europea sense autorització.

Per a reduir l'elevada petjada de carboni de les criptomonedes, els proveïdors de serveis amb una activitat significativa hauran de divulgar el seu consum d'energia.

Nota de premsa. Parlament Europeu