Pràctiques a les delegacions de la UE

Descarregar Pdf

El Servei Europeu d'Acció Exterior (SEAE) i la Comissió Europea (CE) han establert un programa de pràctiques d'alt nivell que ofereix a joves professionals altament qualificats dels Estats membres de la UE l’oportunitat de treballar a les Delegacions de la UE a tot el món. El programa té per objecte permetre que els joves adquireixin una experiència de primera mà en les tasques de les Delegacions i una comprensió profunda de la seva funció en l'aplicació de les polítiques exteriors de la UE.

Cada 24 mesos, el SEAE i la CE obren una convocatòria.

Per a l'actual ronda 2023-2025, s’ofereixen 54 places per a joves professionals destinats a diferents Delegacions de la UE.

L'inici de les pràctiques serà entre el setembre/octubre del 2023.

Qui ho pot sol·licitar?

Els candidats que es presentin han de:

  • Ser un nacional d'un Estat membre de la UE,
  • Tenir almenys un títol universitari (veure l’annex de diplomes) en un àmbit relacionat amb les activitats de les Delegacions;
  • Tenir un domini excel·lent de l'anglès i/o del francès; es valorarà el coneixement d’altres idiomes;
  • Demostrar un gran interès i motivació per treballar a una Delegació;
  • L'experiència professional, les activitats extracurriculars com ara el voluntariat o les publicacions, seran valorades positivament.

Destinació de les pràctiques

Els professionals joves poden treballar en una de les 145 delegacions de la Unió Europea i poden ser destinats, segons la naturalesa de les seves tasques, a.

  • les seccions del SEAE – per a funcions polítiques, de premsa i informació;
  • les seccions de la CE – per a política de desenvolupament, gestió de programes/projectes, assumptes humanitaris, etc.

Pràctiques el 2023

El SEAE i la CE finançaran un mínim de 54 llocs de JPD (2 per Estat membre) per a la ronda 2023-2025: 27 llocs de JPD a la secció de política, premsa i informació (SEAE) i 27 a la de gestió de la ajuda, comerç i assumptes econòmics (CE). Podrien finançar-se llocs addicionals mitjançant contribucions voluntàries dels Estats membres de la UE.

Com fer la sol·licitud?

Les sol·licituds s'han d'adreçar exclusivament a les autoritats designades per cada Estat membre de la UE.

Els Estats membres de la UE determinaran les modalitats de presentació de les sol·licituds a les respectives autoritats nacionals, que hauran d'estar disponibles als seus llocs web corresponents.

Els candidats només poden presentar la sol·licitud a un Estat membre. En cas de sol·licituds múltiples, el candidat serà desqualificat.

En la seva sol·licitud, els candidats hauran de facilitar informació sobre els seus èxits acadèmics, coneixement d'idiomes, experiència professional, activitats extracurriculars i motivació i indicar 3 preferències geogràfiques per a la possible destinació, així com la funció per a la qual sol·liciten el lloc:

  • política, premsa i informació
  • política de desenvolupament, gestió de programes/projectes, assumptes humanitaris, etc. Més informació (durada, retribucions,...) (Eurodesk)

 

Data límit: 31 de gener de 2023

Més informació (Eurodesk)