Pilar europeu dels drets socials

Descarregar Pdf

La Comissió Europea ha establert la seva ambició per aconseguir una Europa social forta centrada en l’ocupació i les capacitats per al futur i que aplani el camí cap a una recuperació socioeconòmica justa, inclusiva i resilient. El Pla d’acció del pilar europeu dels drets socials planteja mesures concretes per seguir aplicant els principis del pilar europeu dels drets socials entès com un esforç conjunt dels estats membre i la UE, amb la participació activa dels interlocutors socials i la societat civil. També proposa els objectius principals que la UE hauria d’assolir d’aquí al 2030 en matèria d’ocupació, capacitat i protecció social.

El pla d’acció estableix tres objectius principals per a la UE que han d’assolir-se d’aquí al 2030:

1. Almenys el 78% de les persones entre 20 i 64 anys ha de tenir feina

2. Almenys el 60% dels adults han de participar en activitats de formació cada any

3. El número de persones en risc de pobresa o exclusió social ha de reduir-se almenys en 15 milions.

Els nous objectius principals per al 2030 són coherents amb els objectius del Desenvolupament sostenible de les Nacions Unides i fixen l’ambició comú d’aconseguir una Europa social forta.

Consulteu el comunicat de premsa complet aquí