Perspectiva de gènere a la pobresa energètica

Descarregar Pdf

Les dones i, en particular, les mares solteres tenen més dificultats que els homes per pagar les seves factures energètiques.

La pobresa energètica afecta moltes parts d'Europa: les llars s'enfronten a dificultats per pagar els costos de l'energia, que cada cop són més grans. Les dades d'Eurofound del 2022 mostren que les mares i dones solteres tenen més probabilitats de tenir problemes per pagar les factures energètiques que els homes solters. Això és degut sovint a la baixa renda mitjana i a una prevalença més alta de treball mal pagat, a temps parcial o precari. El 2020, la diferència salarial entre homes i dones a la UE era del 13%, i en l'última dècada, el canvi ha estat mínim. Actualment, les dones guanyen de mitjana un 13% menys per hora que els homes.

La crisi del cost de la vida repercuteix de manera negativa en la inclusió econòmica i social, la salut i els drets fonamentals de les dones. A més, dificulta que les dones sense ingressos o amb ingressos baixos puguin fugir dels maltractaments i la violència domèstica d'una parella a qui estan lligades econòmicament.

El Parlament Europeu treballa per crear un Fons Social per al Clima que garanteixi una transició ecològica justa, sobretot per als europeus que es troben en situació de vulnerabilitat. El fons hauria de finançar mesures concretes per fer front a la pobresa energètica i de mobilitat, tant a curt com a llarg termini.

La comissió de Drets de la Dona i Igualtat de Gènere es reunirà amb parlamentaris dels països de la UE l’1 de març per commemorar el Dia Internacional de la Dona (8 de març) i debatre la perspectiva de gènere en la pobresa energètica. Entre els convidats figuren Katharina Habersbrunner, de Women Engage for Common Future, i Juliana Whalgren, Directora de la Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa. L´acte és una oportunitat per intercanviar informació, experiències i bones pràctiques a l´hora d´abordar la crisi energètica i els seus efectes socials i econòmics en les dones.

Podeu seguir l'esdeveniment en directe aquí.

Accés a l’article. Parlament Europeu