Paquet d’infraccions del mes de juny

Descarregar Pdf

Resums per àmbit d’actuació

En el seu paquet mensual de decisions d’infracció, la Comissió Europea emprèn accions legals contra els estats membres per incompliment de les seves obligacions en virtut del dret de la Unió. Aquestes decisions tenen per objectiu garantir la correcta aplicació del dret de la Unió en benefici dels ciutadans i les empreses.

A continuació presentem les principals decisions adoptades per la Comissió referents a Espanya agrupades per àmbits d’actuació.

Si voleu més informació sobre el procediment d’infracció de la UE, consulteu el document de Preguntes i respostes. Si voleu més detalls sobre totes i cadascuna de les decisions, vegeu el registre de decisions sobre els procediments d’infracció.

 Ocupació i drets socials

(Per a més informació: Veerle Nuyts – Tel.: +32 229 96302; Flora Matthaes – Tel.: +32 229 83951)

 

Dictàmens motivats

Ocupació: la Comissió insta GRÈCIA, ESPANYA i LUXEMBURG a incorporar a l’ordenament jurídic intern la Directiva relativa a unes condicions laborals transparents i previsibles

Avui la Comissió Europea ha decidit d’enviar sengles dictàmens motivats a Grècia (INFR(2022)0352), Espanya (INFR(2022)0354) i Luxemburg (INFR(2022)0373) per no haver incorporat a l’ordenament jurídic intern la Directiva relativa a unes condicions laborals transparents i previsibles (Directiva (UE) 2019/1152). Aquestes normes estableixen una protecció i uns drets laborals més amplis i actualitzats per als 182 milions de treballadors de la UE. Amb les noves normes, els treballadors tenen dret, per exemple, a disposar de més predictibilitat pel que fa a les tasques i horaris. També tindran dret de rebre informació oportuna i més completa sobre els aspectes essencials de la seva feina, com ara el lloc de treball i la retribució. Es preveu que les noves normes també beneficiïn especialment uns dos o tres milions de treballadors en condicions de treball precàries.

El setembre de 2022 la Comissió va enviar cartes de requeriment a dinou estats membres per no haver incorporat en absolut, o no haver incorporat plenament, la Directiva a l’ordenament jurídic intern. Ara ha decidit de continuar el procés amb l’enviament d’un dictamen motivat a Grècia, Espanya i Luxemburg atès que aquests països encara no han notificat les mesures nacionals per implementar les noves regles de la UE i tampoc no han comunicat un projecte legislatiu amb un calendari d’adopció concret. Els tres estats membres disposen ara de dos mesos per notificar les mesures nacionals respectives. En cas de no rebre una resposta satisfactòria, la Comissió podria decidir de dur-los davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea.