Orientacions polítiques en el marc del Semestre Europeu

Descarregar Pdf

Avui la Comissió ofereix orientacions als estats membres en el marc del paquet de primavera del Semestre europeu per tal de forjar una economia forta i preparada per al futur que garanteixi la competitivitat i la prosperitat a llarg termini per a tothom davant d’un entorn geopolític canviant. Això exigeix un plantejament integrat que abasti tots els àmbits de les polítiques públiques: promoure la sostenibilitat mediambiental, la productivitat, l’equitat i l’estabilitat macroeconòmica. Amb aquesta finalitat, el Semestre Europeu proporciona un marc de coordinació de les polítiques que incorpora l’aplicació del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) i dels programes de la política de cohesió. El cicle del Semestre Europeu també inclou l’elaboració d’informes sobre els avenços en relació amb els objectius de desenvolupament sostenible en tots els estats membres.

Properes etapes

La Comissió insta l’Eurogrup i el Consell a debatre el paquet i aprovar les orientacions que presentem avui. La Comissió desitja iniciar un diàleg constructiu amb el Parlament Europeu sobre el contingut d’aquest paquet i sobre cadascuna de les properes etapes del cicle del Semestre Europeu.

Consulteu el comunicat de premsa complet aquí