Oferta de pràctiques per a llicenciats universitaris

Descarregar Pdf

L'Agència Europea de Medicaments organitza pràctiques per a llicenciats universitaris a la seva seu d'Amsterdam (Països Baixos).

El programa té com a objectiu que els becaris coneguin l’Agència i el seu paper dins de les activitats de la Unió Europea. També els permet adquirir coneixements pràctics a una de les Unitats de l'EMA i obtenir experiència professional en el curs del seu treball.

El període de formació té una durada de deu mesos.

Les pràctiques comencen l’1 d’octubre de cada any i acaben el 31 de juliol.

Beca de formació

Els becaris reben una beca mensual de 1.361,17 euros per un període de pràctiques a temps complet i una contribució per al viatge en incorporar-se i abandonar l'Agència.

Qui pot optar a la beca

El programa està dirigit als llicenciats universitaris recents (fins a 12 mesos després de la graduació) o als estudiants universitaris que participen en un programa Erasmus + o similar.

En funció del lloc de treball en què es facin les pràctiques, es pot exigir als becaris que estiguin en possessió d'una titulació específica.

Cal un bon domini de l'anglès (almenys el nivell C1) i d'una o més llengües oficials de la UE (almenys el nivell b2).

Els becaris se seleccionen entre els nacionals dels Estats membres de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu: Islàndia, Liechtenstein i Noruega.

Termini: 17 de juny de 2023

Més informació: Eurodesk