Noves regles per a l'accés i ús equitatiu de dades industrials

Descarregar Pdf
  • La innovació es recolza cada vegada més en l'ús de dades
  • La proposta aclareix qui podrà accedir a les dades i en quines condicions
  • Amplia la llista d'entitats públiques i privades autoritzades per a compartir dades
  • Més incentius perquè les empreses inverteixin en la generació de dades

La «Llei de Dades» persegueix impulsar la innovació eliminant les barreres que obstrueixen l'accés dels consumidors i les empreses a les dades.

 

El projecte de llei, aprovat pel ple dimarts, ha de contribuir al desenvolupament de nous serveis, en particular en intel·ligència artificial —que necessita enormes quantitats de dades per a la creació d'algoritmes—. També pot comportar l'abaratiment dels serveis postvenda i de les reparacions de dispositius connectats.

El volum de dades generades per humans i màquines està augmentant exponencialment i s'està convertint en un factor crític per a la innovació per part de les empreses i les autoritats públiques (per exemple, per a la configuració de les ciutats intel·ligents). Alguns consideren que aquest tipus de dades s'han convertit en «el nou petroli».

La Llei de dades estableix normes comunes per a l'intercanvi de dades generades per l'ús de productes connectats o serveis relacionats (per exemple, l'Internet de les coses, màquines industrials) per a garantir l'equitat en els contractes d'intercanvi de dades.

El 80% de les dades no s'utilitzen

Els eurodiputats van adoptar mesures per a permetre als usuaris accedir a les dades que generen, ja que, segons la Comissió Europea, el 80 % de les dades industrials recopilades mai s'utilitzen. També volen garantir que els acords contractuals estiguin al centre de les relacions entre empreses.

Les empreses podrien decidir quines dades es poden compartir, i el fabricant podria optar per no donar accés a unes certes dades. Quan les empreses elaborin els seus contractes d'intercanvi de dades, la llei reequilibrarà el poder de negociació en favor de les pimes, protegint-les de les clàusules contractuals abusives imposades per les empreses en una posició de negociació significativament més forta.

Protecció de secrets comercials, fre a la transferència il·lícita de dades

El text també defineix com els organismes del sector públic poden accedir i fer servir les dades en poder del sector privat que són necessàries en circumstàncies excepcionals o emergències, com ara inundacions i incendis forestals.

Els eurodiputats també van reforçar les disposicions per a protegir els secrets comercials i evitar una situació en la qual els competidors recorrin a un major accés a les dades per a serveis o dispositius de retroengenyeria. Així mateix, van imposar condicions més estrictes per a les sol·licituds de dades entre empreses i governs.

Finalment, la Llei de dades facilitaria el canvi entre proveïdors de serveis al núvol i altres serveis de tractament de dades, i introduiria salvaguardes contra la transferència internacional il·legal de dades per part dels proveïdors de serveis al núvol.

Nota de premsa (Parlament Europeu)